Виплата допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

Версія для друкуВерсія для друку

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"  призначають:

-         державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

-         державна соціальна допомога на догляд.

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам має особа, яка:

досягла віку 63 років і не має права на пенсію відповідно до законодавства або визнана інвалідами. До досягнення зазначеного віку, до осіб, які не мають права на пенсію, відносяться жінки 1958 року народження і старше після досягнення певного віку;

не отримують пенсію або соціальні виплати, які призначаються для відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я на виробництві, і допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

є малозабезпеченими особами;

є інвалідом I групи, середньомісячний сукупний дохід якого не перевищує 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Малозабезпеченими особами, які мають право на державну соціальну допомогу, є ті, особи у кого середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність.

          Для визначення права на соціальну допомогу для осіб, які втратили працездатність, застосовується прожитковий мінімум, для осіб які втратили працездатність, встановлений на дату звернення по допомогу законом про Державний бюджет на відповідний рік.

         Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

·         100 відсотків - інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

·         80 відсотків - інвалідам II групи;

·         60 відсотків - інвалідам III групи;

·         50 відсотків - священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи;

·         30 відсотків - чоловікам, які досягли віку 63 років, жінкам - 58 років.

       Важливо зазначити про те, що у разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок соціальної допомоги здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму.

Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам здійснюються згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд,

       Для призначення соціальної допомоги особи повинні подати до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) такі документи:

ü Заяву за формою, затвердженою наказом Мінпраці, за пред'явлення паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

ü Декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена родини) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою,

ü Копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

ü Копію посвідчення біженця або тимчасового посвідчення на постійне проживання;

ü Довідку про склад родини, видану уповноваженим органом за місцем проживання, зокрема органом місцевого самоврядування.

 

У разі смерті одержувача державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, особам які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, встановленому на день смерті одержувача цієї допомоги

Наверх ↑