Нещасний випадок на виробництві: що робити?

Версія для друкуВерсія для друку

Нещасний випадок на виробництві: що робити?

  Полтавське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – Відділення) звертає увагу, що:

  у відповідності до вимог ст. 22   Закону України «Про охорону праці» (в редакції № 191-VIII від 05.04.2015р.):  «Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.

   За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

     У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов'язковим для роботодавця».

     У відповідності до вимог п. 2 ст. 15  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105 (у редакції від 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII), «Роботодавець зобов'язаний: «… інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві».

    У відповідності до вимог п. 10 «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою КМ України №1232 від 30.11.2011р.

   «Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім   випадків,   передбачених   пунктом   37   цього  Порядку), зобов'язаний:
    1) протягом однієї години передати  з  використанням  засобів зв'язку  та  протягом  доби  на  паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2:
     Фондові за місцезнаходженням підприємства,  на  якому  стався нещасний випадок;

    - протягом  доби  утворити  комісію  у складі не менш як три
особи та організувати проведення розслідування».

        До  складу  комісії  входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа,  на яку  роботодавцем  покладено виконання  функцій  з охорони праці (голова комісії),  представник Фонду за  місцезнаходженням  підприємства,  представник  первинної профспілки  (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок -представник  профспілки,  членом  якої  є  потерпілий,  а  у  разі відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці),  а також представник  підприємства,  інші особи».
      Роботодавці повинні пам’ятати, що своєчасне надання інформації про випадки травмування працівників, надають змогу об’єктивно визначати зв’язок одержаної травми з виробництвом, провести розслідування у встановлені терміни, а також своєчасно та в повному обсязі проводити потерпілим відшкодування шкоди, заподіяної трудовим каліцтвом, забезпечити соціальний захист працюючих.

      Контактні телефони, за якими необхідно повідомляти Відділення про нещасні випадки на виробництві:

   Полтавський район - (0532) 60-22-67; 60-21-56; 56-98-19; 56-11-76;

                                            (066) 001 -26- 96,

  Чутівський район - (05347) 9-10-01; 9-19-06; (095)804-93-49,

  Карлівський та Машівський  райони – (05346)2-10-74, 2-34-30

 

 а також на адресу електронної пошти: polr@fse.pl.ua

Наверх ↑