КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

Версія для друкуВерсія для друку

КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

Концепція відкритих даних передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання з найрізноманітнішою метою: наукові дослідження, інновації, бізнес проекти, підзвітність і суспільний контроль за органами влади тощо. Концепція відкритих даних активно підтримується та розвивається міжнародними ініціативами та організаціями, зокрема в рамках Ініціативи Партнерство «Відкритий Уряд», до якої Україна приєдналась у 2011 році, визнавши та погодившись втілювати Декларацію Ініціативи.

В еру «великих даних» електронні дані, якими володіють органи публічної влади, стають публічним ресурсом, суспільним надбанням, адже цей ресурс створюється або утримується за рахунок публічних коштів публічними службовцями. Відповідно, громадяни мають природне право на отримання доступу до цих даних і їх наступного використання з будь-якою метою, що не суперечить закону. Звідси також випливає принцип максимальної відкритості «відкритих даних», тобто презумпції їх відкритості — принцип, який послідовно втілено в ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Згідно з цим принципом (постулатом) — уся інформація, яка знаходиться у володінні розпорядника публічної інформації, є апріорі відкритою; обмеження доступу повинно бути обґрунтовано в кожному конкретному випадку залежно від обставин та узгоджуватися з так званим трискладовим тестом, тобто відповідати одночасно трьом умовам: обмеження відповідає захищеному законом інтересу, розголошення інформації може завдати істотної шкоди цьому інтересу і така шкода переважає суспільний інтерес в доступі до інформації.

Отже, доступ до «відкритих даних» є важливим з кількох поглядів:

доступ та наступне вільне використання «відкритих даних» є правом особи;
доступність «відкритих даних» є засобом демократичного контролю за органами публічної влади, інструментом запобігання та виявлення корупції, участі громадськості у прийнятті владних рішень;
«відкриті дані» підвищують ефективність публічної адміністрації, покращують якість послуг електронного врядування;
«відкриті дані» є економічним активом, здатним створювати нову вартість та стимулювати бізнес активність та інвестиції, «відкриті дані» створюють новий ринок інформаційних послуг;
«відкриті дані» є необхідним елементом сучасної економіки знань, інструментом розвитку інновацій.
З доступом до інформації у вигляді «відкритих даних» тісно пов’язано питання повторного використання інформації. У Європейському Союзі діє Директива 2003/98/EC про повторне використання інформації публічного сектора зі змінами, внесеними Директивою 2013/37/EU від 26 червня 2013 року, яка, зокрема, запровадила обов’язок держав-членів надавати всі наявні документи для повторного використання, крім винятків, передбачених національним законодавством про доступ до інформації. Зміни 2013 року розширили дію Директиви на дані бібліотек, музеїв та архівів.

Наверх ↑