ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Версія для друкуВерсія для друку

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

 

                                                                                                                      Інтерв’ю начальника

                                                                              Полтавського відділення управління

                                                             виконавчої дирекції Фонду

                                                                        соціального страхування України

                                                       у Полтавській області

                                                 Василя Артамонова

 

Як відомо, нещодавно відбулися суттєві зміни в нормативно-правовому регулюванні розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. В чому особливість цих нововведень?

 

З 01 липня 2019 року почав діяти Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337.

Особливістю є те, що цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

 

На яких працівників поширюється дія Порядку?

Дія Порядку поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законодавством, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, що підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

        Хочу звернути увагу на те, що розслідування та облік нещасних випадків, які сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

 

Які обов’язкові дії роботодавця після настання нещасного випадку?

У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин із використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення:

-         територіальному органу Держпраці;

-         робочому органу Фонду за місцем настання нещасного випадку;

-  керівнику підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);

-  керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві, в установі, організації кількох профспілок – керівнику профспілки, членом якої є потерпілий), а в разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

-         уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

-         органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Розслідування (спеціальне розслідування) проводиться в разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), у тому числі про які своєчасно не повідомлено роботодавцю, чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу.

Слід зазначити, що строк давності для розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві складає три роки з дня їх настання.

У разі встановлення факту нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

На підприємстві (в установі, організації) утворюється комісія з розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), що не підлягають спеціальному розслідуванню (далі – комісія).

Комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи.

 

На які особливості Порядку необхідно звернути увагу?

Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, може проводитися комісією підприємства (установи, організації) у разі надання територіальним органом Держпраці письмового доручення роботодавцю протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про нещасний випадок.

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється на підставі висновку про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

Спеціальна комісія утворюється протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел (органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок).

 

Хочу звернутися до роботодавців із проханням беззаперечного виконання вимог Порядку, зокрема, наголошую на важливості своєчасного надання повідомлення відділенням Фонду про нещасні випадки.

Повідомлення до Полтавського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області необхідно надати за телефонами: (053-22) 56-98-19; (066) 001-26-96; (095) 403-35-27.

Наверх ↑