РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ