Щодо оплати праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи