Звіт голови райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

голови Машівської районної державної адміністрації Полтавської області
Середи Юлії Костянтинівни за 2017 рік

Машівська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

До основних завданнь місцевої державної адміністрації належать:
1) виконання Конституції,  законів України,  актів Президента України,  Кабінету Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої влади вищого рівня;
2) законність   і  правопорядок,  додержання  прав  і  свобод громадян;
3) виконання     державних     і     регіональних     програм соціально-економічного  та  культурного розвитку,  програм охорони довкілля,  а в місцях компактного проживання  корінних  народів  і національних  меншин  -  також  програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовка та виконання відповідних бюджетів;
5) звітування про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;
7) реалізація інших наданих  державою,  а  також  делегованих районною радою повноважень.
Структура Машівської районна державна адміністрація складається з: апарату; управління соціального захисту населення; фінансового управління;  відділу агропромислового розвитку; відділу економічного розвитку і торгівлі; відділу освіти, сім»ї, молоді та спорту; відділу державної реєстрації; відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг; сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва; архівного сектору; сектору культури; служби у справах дітей.
Використання коштів державного бюджету на утримання райдержадміністрації наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльна таблиця за КПКВ 7861010 «Здійснення виконавчої влади у Полтавській області» по Машівській РДА

Назва коду економічної класифікації

Фактичні  за 2017 р.

Кошторисні

призначення на 2018 р.

Різниця 2018 р. до 2017 р.

%

Заробітна плата

5776730,88

8330200

2553469,12

44

Нарахування на оплату праці

1243144,31

 

1832630

 

589485,69

47

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5489,28

5500

10,72

0

Оплата послуг (крім комунальних)

23873,32

24000

126,68

1

Видатки на відрядження

5305,12

5500

194,88

4

Оплата теплопостачання

206225,36

305600

99374,64

48

Оплата водопостачання і водовідведення

2773,62

3400

626,38

23

Оплата електроенергії

37388,88

41900

4511,12

12

Оплата природного газу

30599,27

33400

2800,73

9

Інші поточні видатки

253,18

2900

2646,82

1045

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

41000

41000

100

Разом

7331783,22

10626030

3294246,78

45

 

   На виконання повноважень наданих районній державній адміністрації Законом України «Про місцеві державні адміністрації» у 2017 проведено наступну роботи.
За підсумками 2017 року забезпечено збір податків до державного бюджету 1 млрд. 188,5  млн. грн., що більше попереднього року на 19,8 %.
Районний бюджет по надходженню доходів без урахування трансфертів за 2017 рік виконано на 101,4 %, надійшло 90,5 млн.грн., або більше на 1,2 млн. грн. З урахуванням міжбюджетних трансфертів районний бюджет виконано на 100,03%, надійшло 227,09 млн.грн. і перевиконання склало 0,06 млн.грн.
Бюджет Машівського району по надходженню доходів без урахування трансфертів за 2017 рік виконано в цілому на 109,4%, надійшло 137,5 млн.грн., або більше на 10,8 млн.грн., а з урахуванням трансфертів, тобто субвенцій, дотацій з державного та місцевих бюджетів на пільги, субсидії, виплат на дітей, інвалідів і інші виплати на 103,8 %, надійшло 279,8 млн.грн. По селищному і сільських бюджетах за 2017 рік виконання складає від 103,9 % по Селещинському до 240,2% по Ряськівському і всі бюджети досягли стовідсоткового виконання.
Спостерігається динаміка приросту доходів бюджету, зокрема по  районному бюджету збільшення надходжень відбулося за рахунок підвищення оплати праці правникам сільськогосподарських підприємств району і працівникам бюджетної сфери та збільшення виплати за паї сільськогосподарськими підприємствами.
У районі відбувається стабільне нарощування обсягів промислового виробництва. Основним підприємством у структурі промислових підприємств району є філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування». Об’єми промислового виробництва  збільшились на 53,4 % (за 11 місяців 2017 року складає 1 419,6  млн. грн.). Питома вага району в обсязі реалізованої промислової продукції  Полтавської області – 1,0 %.
Одним із основних чинників стабільного економічного розвитку району є робота агропромислового комплексу.
Сільськогосподарськими підприємствами району проведено значний обсяг робіт. Отримано валовий збір зернових, зернобобових та олійних культур 199,5 тис. тонн.  Середня урожайність склала 36,9 ц/га.
Для поліпшення матеріально-технічної бази підприємствами придбано 14 одиниць техніки на суму 22,7 млн.грн.
Середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства є досить високою, за січень- грудень 2017 року становить 11 347 гривень проти  8 290,0 гривень за  2016 рік  (ріст склав 36,9 %).
Вагомим доходом для сільських жителів є орендна плата за надані у користування земельні ділянки. Рівень орендної плати за земельні частки (паї) по району становить 14,7 %, що значно перевищує середній по Україні.
Сума нарахованої орендної плати за користування землею, згідно договорів оренди, по сільськогосподарських підприємствах  району становить 224,5 млн. грн. За 2017 рік  виплачено 229,1 млн.грн., що становить 102 % від нарахованої суми.
Розрахунки з пайовиками району, згідно укладених договорів оренди землі, орендарями повністю завершено.
В 2017 році з району подано 11 заяв на кредитну підтримку індивідуального житлового будівництва на селі за програмою “Власний дім” на суму 1 млн. 780,0 тис. грн., надано кредитів 8 забудовникам на суму 1 млн. 50,0 тис. грн. На черзі у Фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для отримання кредиту перебувають 28 жителів району на загальну суму 4 млн. 185 тис.грн.
Підприємствами району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно за 9 місяців 2017 року 129,2 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,2 %.
Завершено реалізацію інвестиційного проекту підприємством ТОВ «Приват-Альянс» - «Будівництво зерносушильного комплексу та зернового складу», потужністю 100 тонн на годину, створено 7 нових робочих місць, вартість проекту  склала 32,4 млн.грн.
На умовах спів фінансування реалізовувався проект, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету – «Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту по вул. Вишнева, 11 в селі Кустолово-Суходілка Машівського району Полтавської області» - вартість виконаних   робіт 1 млн. 454,4 тис.грн.
Як і в попередні роки велика увага приділялась ремонту доріг, використано коштів з бюджетів усіх рівнів 12,5 млн.грн. Також з районного бюджету було виділено 2,0 млн.грн. на спів фінансування поточного ремонту дороги загальнодержавного значення Кобеляки-Нехвороща-Машівка.
Побудовано 4 зупинки  в с. Кустолово-Суходілка та с. Коновалівка, проведено поточний ремонт зупинки в с. Павлівка.
ЦВПЗ Машівка Полтавської дирекції УДППЗ „Укрпошта“ має розвинуту інфраструктурну мережу об’єктів поштового зв’язку, яка налічує  16  відділень поштового зв’язку, що дозволяє обслуговувати мешканців  40 населених пунктів району, в 2017 році надавалося 50 видів послуг населенню.
З метою розвитку підприємництва на території району, створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення службою зайнятості проведено 18 семінарів до  участі в яких залучено 152 безробітних. Розпочали в 2017 році власний бізнес 76 фізичних осіб - підприємців.  Відкрито 5 магазинів, в тому числі 1 в сільській місцевості.
Виконання районних освітніх програм, а також «Програми соціально-економічного розвитку Машівського району на 2017 рік» дали змогу значно покращити функціонування шкіл, дошкільних закладів, позашкільних установ району.
Мережа освітніх закладів району збереглася на рівні 2016 року. Розширено мережу дошкільної освіти. Додатково відкрито 1 групу в Коновалівському дошкільному навчальному закладі на 15 місць.
Для дітей з особливими освітніми потребами в 12 класах 7 навчальних закладів району для 15 учнів було запроваджене інклюзивне навчання.
Значна увага приділялася зміцненню навчально-матеріальної бази закладів освіти, запровадженню енерго та теплозберігаючих технологій.  Проведено заміну вікон і дверей в К-Суходільському ДНЗ та Сахнівщинському НВК, замінено вікна в Новотагамлицькому та Сонячному НВК, замінено двері в Базилівщинській ЗОШ І-ІІ ст., відремонтовано віконні пройоми у Кошманівському НВК. Завершено капітальні ремонти покрівель Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Михайлівського опорного навчального закладу, проведено поточний ремонт покрівлі Коновалівського ДНЗ та поточний ремонт ганку Кошманівського ДНЗ. Замінено котли на більш економні в Абрамівському НВК, Базилівщинській ЗОШ І-ІІ ст. та К-Суходільській ЗОШ І-ІІІ ст., Машівській спеціалізованій школі. Ззакуплено матеріали для ремонту даху Андріївської школи. Проведено ремонт роздягалень в спортзалі, завершено ремонт та придбано меблі в актову залу Кошманівського НВК, проведено реконструкцію каналізації та водовідведення Михайлівського ДНЗ «Івушка».
Розпочато ремонт електромережі Михайлівського опорного навчального закладу, замінено електрощитову та відремонтовано водогін в Машівській спеціалізованій школі. Розпочато спорудження теплогенераторної в Машівському ДНЗ «Калинка», капітально відремонтовано систему теплопостачання в К-Суходільському ДНЗ, реконструйовано систему опалення в Малонехворощанському НВК та спортивний майданчик зі штучним покриттям у Машівській спеціалізованій школі.
Проведено капітальні та поточні ремонти у 12 школах та 7 дошкільних закладах на суму 3 млн. 104,4 тис.грн.
З 1 вересня Михайлівську ЗОШ І-ІІІ ст. реорганізовано в Михайлівський опорний навчальний заклад.
Завдяки дії в районі Програми «Шкільний автобус» забезпечено підвіз 379 учнів та 41 педпрацівника до 11 навчальних закладів.
З метою здешевлення путівок для дітей пільгової категорії з районного бюджету виділено 200 тис. грн., а на відпочинок в пришкільних таборах з бюджетів різних рівнів - понад 287 тис. грн. Було оздоровлено протягом літа 1021 дитину в пришкільних таборах. По путівках у дитячих закладах оздоровлення відпочило 20 дітей.
Для часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми з обласного та районного бюджетів виділено 228 тис. грн.
Продовжувалась робота по виконанню заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я.
За 2017 рік кількість відвідувань по Машівській амбулаторії складає - 28920, сільським АЗПСМ-15890, ФАПах-20742, проведено викликів на дому по Машівській АЗПСМ - 3476. сільським АЗПСМ – 7742.
Значна увага приділялася виділенню коштів з місцевого бюджету для закладів охорони здоров’я.
За кошти місцевого бюджету було придбано медичний інструмент та обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів  на суму 1034,1 тис. грн.
Табелі оснащення на кінець року забезпечені на 98,6 % проти початку року-92,3 %.
Поточні ремонти проведено в Коновалівському ФАПі,  Ряськівській, Селещинській та Н.Тагамлицькій  АЗПСМ  - на загальну суму 76,9 тис.грн.
Проведено капітальний ремонт Сахнівщинської АЗПСМ на суму 470,0 тис. грн.
Стаціонарну медичну допомогу населенню району Машівська ЦРЛ надає на 73 ліжках. Проведено  26 780  ліжко днів, проліковано 2655 хворих.
На придбання ліків для пільгових категорій хворих використано –  442,6 тис.грн. 
На виконання державних програм в галузі охорони здоров’я витрачено 2369,9  тис.грн., в т.ч. програма протидії захворюванню на туберкульоз – 16,0 тис.грн., імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб - 25,7 тис.грн., забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД  - 3,1 тис.грн., розвитку донорства крові та її компонентів – 5,9 тис.грн., «Цукровий діабет» - 410,2 тис.грн.,  програма боротьби з онкологічними захворюваннями – 19,0 тис.грн., державна соціальна цільова програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів - 3,3тис.грн., регіональна програма за кошти місцевих бюджетів (районна Програма розвитку закладу охорони здоров’я вторинного рівня Машівського району (Машівська ЦРЛ) на 2016-2020 роки»)- 3859,4  тис.грн.
Для покращення матеріально – технічної бази Машівської ЦРЛ було  закуплено медичне та інше обладнання, меблі на суму 3 346,2 тис.грн., в тому числі для  забезпечення проведення точної, високоефективної   і вчасної діагностики з високоякісним зображенням придбано ультразвукове діагностичне обладнання  вартістю 1 499, 8 тис. грн.
Розпочато капітальний ремонт І поверху поліклінічного корпусу  та приймального відділення Машівської центральної районної лікарні на суму 1 млн. 549,0 тис.грн. В 2017 році виконано роботи на суму – 692,5 тис. грн. 
На протязі  2017 року за сприянням у працевлаштуванні до  службирайонного центру зайнятості звернулося 2201 особа, що менше порівняно з 2016 роком на 3,7 %.
Працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 952 незайнятих осіб, в т. ч. 5 осіб з компенсацією єдиного соціального внеску, 8 осіб з інвалідністю, 256 жінок, 281 - молодь у віці до 35 років,  181 особа, яка має додаткові гарантії у працевлаштуванні, 23 особи -  з числа учасників АТО.
В оплачуваних громадських роботах взяли участь 145 осіб. Витрачено коштів на організацію та проведення громадських робіт  782,9 тис. грн.
Для виконання робіт тимчасового характеру на сільськогосподарських підприємствах району створено 288 тимчасових робочих місць на яких працювали безробітні.
З метою забезпечення фахового трудового потенціалу та задоволення потреб роботодавців в кваліфікованому персоналі, 330 безробітних  проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості.
Профорієнтаційними послугами охоплено 16 шкіл району та надано школярам 480 профорієнтаційних послуг.
За 2017 рік створено робочих місць за сферами економічної діяльності,  всього – 213, в тому числі фізичними особами підприємцями, для найманих працівників – 137, підприємцями (фізичні особи) –76.
Найбіьше робочих місць створено в оптовій  і роздрібній торгівлі, сільському господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві, транспорті.
За оперативними даними станом на 01.01.18 р. заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах, які звітуються до відділу статистики у Карлівському районі  відсутня. Порівняно з початком року заборгованість зменшилася 98,6 тис.грн. або на 100 %.
Середня заробітна плата одного штатного працівника району залишається досить високою і складає 9738 гривень, порівняно з відповідним періодом минулого року ріст становить 24,6 %.
Виконання завдань у соціальному захисті населення було направлено на вдосконалення існуючої системи соціального захисту населення, збільшення кількості та видів послуг, впровадження нових інноваційних форм обслуговування соціально вразливих категорій населення з віддалених сіл району.
Забезпечено своєчасну виплату всіх видів державної допомоги 1613 отримувачам  на загальну суму 26,0 млн.грн.
Субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 6015 сім’ям на суму 44,2 млн.грн., профінансовано 40,8 млн.грн.
В районі користується пільгами з оплати житлово-комунальних послуг 1500 осіб пільгових категорій населення. Профінансовано за надані пільги –  4,3 млн.грн.
Згідно районної Програми соціального захисту громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС на 2017 рік використано:
- Санаторно-курортне лікування І та ІІ категорій – 14,9 тис.грн.;
- Надання додаткового безоплатного зубопротезування – 2,8 тис. грн.;
- Надання адресної грошової допомоги ліквідаторам І, ІІ, ІІІ категорії – 49,7 тис. грн.
Протягом 2017 року на виконання комплексної програми «Турбота» було виплачено кошти :
- для надання матеріальної підтримки особам та сім’ям, які гостро цього потребують у зв’язку з хворобою, скрутним матеріальним становищем, різним групам та категоріям інвалідів, малозабезпеченим – 320,0 тис.грн.
- 15,0 тис.грн. на проведення заходів по відзначенню «Міжнародного дня інвалідів», «Міжнародного дня людей похилого віку» та «Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС».
- 15,0 тис.грн. для надання пільг у розмірі 50 відсоткової знижки за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів за рахунок коштів районного бюджету, в межах соціальних норм шляхом надання адресної грошової допомоги.
- 216,0 тис.грн. для надання одноразової грошової виплати окремим категоріям громадян (інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I та II категорії,  вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеранам військової служби, членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів та учасників АТО).
- 5,0 тис.грн. для надання матеріальної підтримки членам Машівської районної громадської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).
-  5,0 тис.грн. для надання фінансової підтримки Машівській громадській організації учасників та ветеранів АТО.
- 72,0 тис.грн. для надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку.
-  4,0 тис.грн. для надання грошової допомоги інвалідам по зору І та ІІ грн.. до дня інвалідів.
- 80,0 тис.грн. для надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян.
Структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надається 10 видів різноманітних соціальних послуг, отримали послуги – 3013 осіб, з них  інвалідів – 451. Створені, відповідно обладнані та функціонують робочі місця перукаря на територіях сіл Кошманівка  та Михайлівка.
886 чол. з числа клієнтів терцентру, що мають дітей працездатного віку, скористалися платними соціальними послугами. Загальна сума коштів, що надійшла на рахунок  установи, складає  81,2 тис. грн., в т.ч. за  платний догляд вдома 116 одиноко проживаючих  пенсіонерів та громадян з інвалідністю  надійшло  протягом року  64,6 тис.грн.
Станом на 1.01.2018  року перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб - 94 сім’ї, у складі яких 154 осіб, з них 31 дитина, 64 пенсіонери, 18 інвалідів, 41 особа працездатного віку.
Протягом 2017 року 50 сімей  отримували  щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Внутрішньо перемішені особи користуються послугами територіального центру.
Надано грошову допомогу на лікування 1 переміщеній особі на загальну суму 1176 грн. Чотирьом внутрішньо переміщеним особам за районною комплексною програмою  «Турбота»  надано грошову допомогу на лікування на загальну суму 9500 грн.
Станом на 01.01.2018 року на обліку служби у справах дітей  райдержадміністрації  перебуває 32 дітей: з них: 14 – дітей-сиріт, 18  – дітей, позбавлених батьківського піклування. До сімейних форм виховання таких, як опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу,  влаштовано 30 дітей, що становить 93,75%. 1 дитина виховується в школі-інтернаті, питання щодо влаштування 1 дитини-сироти під опіку вирішується. Також в районі функціонує 1 прийомна сім’я, в якій виховується  2 дітей, та два дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 10 дітей.
Проводилися робота з популяризації щодо альтернативних форм виховання таких як прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу., розповсюджено 184 буклети та 189 листівок вказаної тематики для бажаючих створити прийомну сім’ю.
Для захисту житлових та майнових прав дітей постійно ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.01.2018 року житло на праві власності або користування має 24 дітей (5 на праві власності, 19 на праві користування). Розпорядженням голови райдержадміністрації або рішенням виконкомів сільських (селищної) рад призначені відповідальні за стан збереження житла. Не мають житла 8 дітей; 4 з яких досягли 16 років та поставлені на квартирний облік.
Щомісячно проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», «Підліток», «Бездоглядний».  Під час рейдів перевірено умови проживання 27 сімей, в яких виховується 73 дітей.
В закладах культури району - будинках культури, клубах, бібліотеках, музеях, дитячій школі естетичного виховання були організовані та проведені культурно-мистецькі заходи, урочистості, мітинги, тематичні екскурсії, книжкові виставки, уроки мужності, бесіди, усні журнали та інші заходи по відзначенню державних, календарних свят (30 свят). 
Протягом року в бібліотеках проведено 951 культурно-масовий захід, зокрема книжкові виставки, вікторини, конкурси, конференції, огляди, бесіди, диспути, ігри, віртуальні подорожі та екскурсії, майстер-класи.
Забезпечено підписку періодичних видань для всіх бібліотек на суму 38,4 тис.грн. 
В центральній районній бібліотеці введено нову послугу – скайп-консультації спеціалістів Машівського бюро правової допомоги з користувачами 5 сільських Інтернет- пунктів.
В 2017 році комп’ютерізовано 7 бібліотек, Кошманівську, Мало – Нехворощанську, Ново – Тагамлицьку,  Ряськівську, Селещинську СБФ №1 та №2 та дитячу бібліотеку.
Проведено поточні ремонти приміщення центральної бібліотеки: ремонт фасаду, даху, системи опалення, кабінетів. В Селещинській СБФ №1 замінено вікна та двері.
Значно покращено матеріально-технічну базу клубних закладів. За кошти місцевого бюджету та субвенцій сільських рад придбано предмети, матеріали, обладнання на суму 3049,7 тис.грн. Проведено поточний ремонт приміщень на суму 1831,2 тис.грн.
Зокрема придбано музичну апаратуру, костюми, одяг сцени, театральні стільці, більярдні та тенісні столи, проектори та екрани до них, придбано вікна, двері, замінено електрообладнання тощо. Проведено часткову реконструкцію Михайлівського СБК, поточні ремонти приміщень в 10 клубних закладах – замінено вікна та двері, електропроводку, відремонтовано глядацькі зали, гримерні кімнати тощо.
Одним із пріоритетних завдань є підвищення якості життя населення району та створення комфортного життєвого простору. Саме з цією метою сільськими, селищною радами освоєно кошти місцевого бюджету та кошти спонсорів на розвиток територіальних громад, а саме :
– на вуличне освітлення – 4785,7 тис. грн.,
- ремонт доріг – 12551,3 тис. грн.,
- благоустрій сільських населених пунктів – 6649,4 тис. грн.,
- на ремонт та будівництво водопостачання – 2339,7 тис. грн.,
- на ремонти шкіл та дитячих садочків – 172,0  тис.грн.
- на ремонт будинків культури – 40,0 тис.грн.,
- на ремонт ФАПів – 622,0 тис.грн.
- підвіз учнів – 703,5 тис.грн.
- на розвиток  культури  – 366,4  тис.грн.
-  на розвиток спорту     - 1490,7 тис.грн.
- на оздоровлення – 207,0 тис.грн.
- на матеріальну допомогу – 1041,9  тис. грн.
- Інше – 1264,1  тис.грн.
Слід зазначити, що обсяг робіт проведених Машівською райдержадміністрацією у 2017 році в питанні соціально-економічного розвитку району в значний мірі залежав від ефективної співпраці всіх обласних та районних гілок влади, місцевого самоврядування, сільськогосподарських товаровиробників.
 

Наверх ↑