Виконання бюджету за 2015 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка

до звіту про виконання місцевого бюджету Машівського району

за 2015 рік

 

Розділ І. Загальна характеристика виконання бюджету

                Районний бюджет на 2015 рік розглянуто і затверджено сесією районної ради 21 січня 2015 року, сільські та селищні бюджети затверджені 21-28 січня 2015 року. У Машівському районі налічується 17 бюджетів, в тому числі 1 – районний , 1 –селищний і 15 – сільських.

            Зведенний бюджет району за 2015 рік по доходах загального фонду  виконано на 107,2% - при уточненому плані 139347615 грн. фактично надійшло 149374447 грн., а по видатках виконано на 96% і при уточненому плані 140295167 грн. використано 134727760 грн.

                Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів надійшли в сумі 65300892 грн. при  уточненому плані 55191887 грн., виконання становить 118,3%.

                Зведенний бюджет району за 2015 рік по доходах спеціального фонду  виконано на 110,2% - при уточненому плані 9074809 грн. фактично надійшло 10000117 грн., а по видатках виконано на 88 відсотки при уточненому плані 16146510 грн. використано 14208459 грн.

Надавалися кредити індивідуальним сільським забудовникам із спеціального фонду 45000грн за рахунок повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

 

Розділ ІІ. Показники економічного розвитку району

 

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами району є ТОВ «Компанія «Фармко» сплативши податків до бюджету району на суму 10542,4 тис.грн., що становить 16,1 % до надходжень загального фонду, ТОВ «Приват-Агро-Альянс» - 6578,1 тис.грн. або 10,1%, ТОВ «Чиста криниця»  - 6452,8 тис.грн. або 9,9 %, УПГГК – 5943,6 тис.грн. або 9,1%, та ТОВ «Востокстройгаз» - 5258,6 тис.грн. або 8,1 %.

            За підсумками  2015 року забезпечено збір податків до  державного бюджету  в сумі 648,4 млн. грн., що більше попереднього року на 96,5 %, план виконано на 93,3 %. До місцевих бюджетів надійшло платежів на загальну суму 76,7 млн. грн. (з урахуванням обласного бюджету), ріст становить 30,7 % та забезпечено виконання розрахункової бази зі збору платежів до місцевого бюджету на 116,7 %.

        Надійшло коштів із сплати єдиного соціального внеску 102,3 млн.грн., шо на 21,5 % більше, ніж за відповідний період минулого року, план виконано  на  113,1 %.       

Промисловість району представлена  трьома підприємствами, які стабільно здійснюють господарську діяльність. Обсяг реалізованої промислової продукції складає 927,3 млн. грн., порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 6,6 %.

      Підсумки роботи сільськогосподарських підприємств району за 2015 рік засвідчують досягнення високих результатів у вирощуванні зернових та зернобобових культур: зібрано 263,5 тис. т. зернових та зернобобових культур, що на 57,3 тис. т. більше минулого року.  Урожайність зернових склала 73,5 ц/га., більше на19,7 ц/га, соняшника зібрано 41,5 тис.т., що на 8,2 тис. т більше проти 2014 року, урожайність склала 32,9 ц/га - підвищення на 4,1 ц/га, сої зібрано  11,7 тис. тонн.,  при урожайності 20,9 ц/га.

        В господарствах  утримується: 1012 голів великої рогатої худоби (збільшилося на 2,7%), у тому числі  - 400  корів,  1055 голів  свиней, 3,1 тис. голів птиці. Вироблено продукції тваринництва:  м’яса  - 142,7  тони,  молока -   1313,4 тон, та 116,8 тис. штук яєць.

       Розмір середньомісячної зарплати становить 6712 грн. проти 3599 грн. в минулому році (ріст 86,5%). Рівень орендної плати за земельні частки (паї) по  району  становить 10,5 %, що значно перевищує середній по Україні. Сума виплаченої орендної плати становить 145,8 млн.грн. і на 5,9% перевищує нараховану.

          В 2015 році  сільськогосподарськими підприємствами району придбано  техніку  на суму 8,5 млн.грн. Впроваджено інвестиційний проект «Будівництво комплексу доробки зерна» на території с. Новий-Тагамлик  ФГ «Кольвах», потужність  комплексу 20 тон  за годину. Обсяг фінансування проекту склав (власні кошти)  520 тис.гривень. Створено 5 робочих місць.

          З метою розвитку підприємництва надано одноразову допомогу для започаткування власної справи 4 безробітним на  загальну суму 81,6 тис. грн. Розпочали в 2015 році власний бізнес 47  фізичних осіб - підприємців. 

         Індивідуальними забудовниками району введено в експлуатацію 15 будинків загальною площею 1242 кв.м. Видано 9 будівельних паспортів на реконструкцію індивідуальних житлових будинків з будівництвом прибудов та господарських споруд. Надано 4 забудовникам кредити на суму 420,0 тис. грн.

 

Розділ ІІІ. Доходи

            Планові показники доходної частини  загального фонду бюджету  не виконано  по коду доходів 22090000 «Державне мито» - при плані 56,1 тис.грн. фактично надійшло 55,8 тис.грн. або 99,4%, недоотримано 0,3 тис.грн. через завищення планових показників по Новотагамлицькій сільській раді (при плані 0,7 тис.грн. надійшло 0,05 тис.грн.)

 По сеціальному фонду не виконано планові показники по коду доходів 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів» : при плані 80,4 тис.грн. фактично надійшло 0,9 тис.грн., невиконання плану становить 79,5 тис.грн.  Не сплачено п/п Заєць О.Б. (торгівельний заклад) по Селещинській сільській раді кошти в сумі 3,6 тис.грн. Кошти в сумі 75,9 тис.грн. в 2014 році були помилково  перераховані ТОВ «Компанія «Фармко» за збудовану зерносушарку Михайлівській сільській раді, за вимогою прокуратури повернені до районного бюджету  в 2015 році, оскільки земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту.

            В 2015 році пільги зі сплати податків і зборів органами місцевого самоврядування не надавались.

 

Розділ ІV. Видатки та заборгованість

            Видаткова частина по загальному фонду за 2015 рік виконана на 96,0%. При уточненому плані 140295,2 тис.грн. виконання становить 134727,8тис.грн. Основною причиною невиконання видаткової частини бюджету являється недофінансування субвенцій з державного бюджету, надходження медичної та освітньої субвенцій в останні числа року. На 1 січня 2016 року налічується кредиторська бюджетна заборгованість в сумі 8321,8тис.грн, в тому числі 72,2 тис.грн – прострочена заборгованість.

            Видаткова частина по спеціальному фонду за 2015 рік виконана на 88%, при уточнених кошторисних призначеннях в сумі 16146,5тис.грн витрачено 14208,5тис.грн.

На 1 січня 2016 року кредиторської бюджетної заборгованості немає.

 

Державне управління

            На утримання органів місцевого самоврядування за 2015 рік витрачено коштів загального фонду в сумі 9017,3 тис.грн, по річних уточнених призначеннях передбачалось 9522,0 тис.грн. Виконання становить 94,7%. Недовиконано 504,7 тис.грн за рахунок  заходів по економії бюджетних коштів, економії за рахунок довготривалих лікарняних, вакантних посад.  

            На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 7282,7тис.грн, що становить 98,3% до уточених річних призначень в сумі 7405,2тис.грн. Недовиконано 122,5 тис.грн в зв’язку заходами по економії бюджетних коштів, економії за рахунок лікарняних, вакантних посад.

            По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 787,6тис.грн при плані 854,0 тис.грн (92,2%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, папір, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки та ін.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 373,3 тис.грн при плані 495,7 тис.грн (75,3%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, поточний ремонт приміщень, продовження терміну підтримки програмних продуктів (Медок, ІС-Про та ін.), страхування автомобілів та водіїв, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, автотранспорту, повірка лічильників та ін.

            По оплаті енергоносіїв (КЕКВ 2270) при уточненому плані на рік 740,8 тис.грн виконання становить 556,8 тис.грн, або 75,2%., недовитрачено в зв’язку з теплими погодними умовами в жовтні-грудні та в зв’язку з заходами по економії бюджетних коштів.

            По окремих заходах по реалізації регіональних програм (КЕКВ 2282 ) витрачено 0,3 тис.грн, при плані 0,8 тис.грн (37,5%), кошти витрачені на навчання відповідального за газове постачання.

            По інших поточних видатках (КЕКВ 2800) витрачено 10,7 тис.грн при плані 14,1 тис.грн (75,9%) на оплату за землю,  штрафні санкції.

            По придбанню обладнання і предметів довгострокового користування витрачено 57,2 тис.грн, або 70,2% до планових призначень в сумі 81,5 тис.грн. Кошти витрачені на придбання комп’ютерної та оргтехніки (комп’ютери, принтери, факси).

            На капітальний ремонт приміщення витрачено 33,4 тис.грн при плані 53,4 тис.грн (62,5%).

           

Правоохоронна діяльність

            На правоохоронну діяльність виділення коштів не планувалося.

 

Освіта

По освіті при уточненому плані асигнувань на рік 41597,4 тис.грн виконання становить 40813,2 тис.грн, або 98,1%. Недофінансовано суму 784,2тис.грн, в тому числі 265,2тис.грн по дитячих садках (економія по різних статтях видатків, в тому числі 173,2 тис.грн за рахунок економії по продуктах харчування через низьке відвідування дітей та заходах по економії), по загальноосвітніх школах та установах освіти недофінансовано суму 519тис.грн (178 тис.грн – освітня субвенція, що надійшло в останні числа року, 28,5 тис.грн – по прийомних сім’ях, 82,3 тис.грн – економія за рахунок лікарняних, 230,2 тис.грн  - заходи по економії бюджетних коштів).

            По заробітній платі з нарахуваннями (КЕКВ 2100) при уточненому плані на рік 28019,6 тис.грн виконання становить 27936,1 тис.грн, або на 99,7 %. В червні-липні місяці була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам.

            По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 2096,0тис.грн при плані 2366,1 тис.грн (88,6%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, папір, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки, виготовлення вікон та ін.

На придбанню продуктів харчування (КЕКВ 2230) витрачено 1973,6 тис.грн або 91,9% (план становить 2146,8 тис.грн). В усіх школах району літом були організовані пришкільні майданчики для дітей з двох разовим харчуванням. Недофінансовано 173,2 тис.грн рахунок економії по продуктах харчування через низьке відвідування дітей.

            По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 2047,9 тис.грн при плані 2244,0 тис.грн (91,3%). Це поточний ремонт приміщень шкіл, дитячих садків, обладнання, автотранспорту, послуги зв’язку, оплата банківських послуг, повірка газових лічильників, перезарядка вогнегасників та ін.

            По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) витрачено 67,0 тис.грн при плані 74,7тис.грн (89,7%).

            На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) витрачено 6137,8 тис.грн при плані 6162,7 тис.грн (99,6%), економія в зв’язку з заходами по економії.    

            По інших поточних трансфертах населенню виконання склало 95% або 541,0 тис.грн, це виплати прийомним сім’ям з державного бюджету та дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років з районного бюджету.

            По спеціальному фонду по поточних видатках витрачено 1907,9 тис.грн, в тому числі на придбання паливно-мастильних матеріалів – 1368,5тис.грн, на харчування дітей – 539,1тис.грн, оплата послуг  - 0,3 тис.грн, Це кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами.   

            На придбання обладнання і предметів довгострокового користування при уточненому плані на рік 4377,8 тис.грн виконання становить 3652,5 тис.грн, або 83,4%, в тому числі 2597,9 тис.грн – в натуральній формі предмети довгострокового користування по дитячих садках при передачі до районного бюджету та шкільні автобуси, що придбані за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

            На капітальний ремонт закладів освіти витрачено 1298,3 тис.грн, що становить 98,8% до річного плану (1313,7тис.грн).

                       

Охорона здоров’я

            По установах охорони здоров’я при уточненому плані асигнувань на рік  в сумі 17945,2 тис.грн виконання склало 17241,7 тис.грн, або 96,1%. Недофінансовано 703,5 тис.грн. по усіх галузях (ЦРЛ, ПМСД), в тому числі 546,4 тис.грн – через надходження медичної субвенції в останні числа року.

            По заробітній платі з нарахуваннями при уточненому плані на рік 8566,7 тис.грн виконання становить 8174,8 тис.грн, або 95,4%. Недовитрачено 391,9 тис.грн, в тому числі 355,1 тис.грн – кошти медичної субвенції по ЦРЛ.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, паливно-мастильних матеріалів витрачено 528,2 тис. грн.,  або 100 % до річного плану.

            На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів витрачено 466,4 тис.грн або 99,8% (план – 467,5 тис.грн).

            На придбання продуктів харчування при уточненому плані на рік 279,0 тис.грн витрачено 279,0 тис.грн, або 100%.

            На оплату послуг, крім комунальних, витрачено 251,1 тис.грн, що становить 99,8% до плану на рік в сумі 251,5 тис.грн.

            На оплату відрядних витрачено 23,0 тис.грн або 100% до плану.

На оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 1533,7 тис.грн або 98,2% до уточнених річних призначень в сумі 1561,9 тис.грн.

По програмам (КЕКВ 2282) – кошти використовувалися на утримання Машівського ПМСД. Касові видатки склали 5771,0 тис.грн, кошти використані на заробітну плату працівників (4262,9тис.грн), оплату енергоносіїв і комунальних послуг (554,8тис.грн), медикаменти – 120,7 тис.грн, КЕКВ 2210 – 681,7 тис.грн, КЕКВ 2240 – 114,1 тис.грн.

По КЕКВ 2710 витрачено 20,9 тис.грн на виплату надбавок до пільгових пенсій працівників.

По КЕКВ 2730 витрачено 182,8 тис.грн на пільгові рецепти (план 185,0 тис.грн або 98,8%).

            По капітальним видаткам використано кошти в сумі 1710,2 тис.грн, в тому числі на придбання предметів довготривалого користування – 1397,4 тис.грн, капітальне будівництво (придбання) – 31,6 тис.грн (дизель-генератор для ЦРЛ), капітальний ремонт покрівлі ЦРЛ – 234,6 тис.грн.   

           

Соціальний захист та соціальне забезпечення

            На соціальний захист та соціальне забезпечення при уточненому плані на рік 45490,4 тис.грн витрачено  45461,3 тис.грн, або 99,9%.

            По інших видатках на соціальний захист населення при уточненому плані по загальному фонду на рік 1153,8 тис.грн витрачено 1140,2 тис.грн, або 98,8%. Кошти використані на допомогу та поховання малозабезпечених людей – 8,9тис.грн, на матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян  – всього 944,1тис.грн, в тому числі на надання допомоги особам, переміщеним з тимчасово окупованої території – 1,0 тис.грн, на надання допомоги потерпілим (пораненим) та членам сімей осіб, які беруть участь у АТО – 366,8 тис.грн, на виплати інвалідам до Дня інваліда -221,1тис.грн., на виплату ліквідаторам аварії на ЧАЕС до дня Чорнобильської трагедії, пільгове зубопротезування чорнобильців – 88,6тис.грн, надання допомоги воїнам-інтернаціаналістам, іншим пільговим категоріям громадян, малозабезпеченим громадянам, пенсіонера, ветеранам, сім’ям з дітьми – 266,6 тис.грн.  Безкоштовне харчування для дітей з малозабезпечених сімей – 3,2 тис.грн, на заробітну плату особам, які оформляли субсидії населенню (громадські роботи) – 8,2 тис.грн, на здешевлення путівок пільгових категорій дітей – 68,2 тис.грн, на санаторно-курортне оздоровлення демобілізованих з АТО та членів їх сімей – 107,6 тис.грн.

            На  виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно Постанови Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 року виплачено кошти в сумі 49,2тис.грн.

            На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді витрачено 166,8 тис.грн або 99,9% до плану 166,9 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями витрачено 139,4 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів – 12,3 тис.грн, оплату послуг – 6,5 тис.грн, оплата енергоносіїв – 8,0 тис.грн. На заходи центру витрачено 22,0 тис.грн.

            На утримання територіального центру витрачено 3378,8 тис.грн або 99,8% до планових призначень (3384,3 тис.грн). Невикористано кошти в сумі 5,5тис.грн в зв’язку з заходами по економії. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 3046,2 тис.грн або 99,9%, на оплату енергоносіїв – 178,5 тис.грн або 99,2%, на інші поточні видатки витрачено – 154,1 тис.грн, в тому числі 3,4 тис.грн – на медикаменти по реабілітаційному відділенню для пенсіонерів та інвалідів.

            На централізовану бухгалтерію управління праці та соціального захисту населення використано кошти в сумі 436,0 тис.грн, або 99,1% до уточненого річного плану в сумі 440,0тис.грн. Невикористано кошти в сумі 4 тис.грн, в тому числі 0,4 тис.грн – економія по нарахуваннях за рахунок лікарняних, 1,2 тис.грн – економія по енергоносіях, економія по інших видатках – 2,4 тис.грн.

            На фінансову підтримку Машівської районної організації ветеранів витрачено 42,5 тис.грн., або 100% до плану.

                                                          

Благоустрій міст, сіл, селищ

            На благоустрій селища та сіл району за 2015 рік витрачено по загальному фонду 1537,1тис.грн або 62,5% (план 2458,4 тис.грн). Кошти витрачені на заробітну плату працівників, які займалися благоустроєм, оплату за вивіз сміття, вуличне освітлення, закупівлю вуличних ліхтарів, піска, білила, краски для благоустрою.

 

 

Культура і мистецтво

            По установах культури по загальному фонду при уточненому плані на рік 6891,2 тис.грн виконання становить 6886,7 тис.грн, або 99,9%. Недофінансовано 4,5 тис.грн, в тому числі за рахунок економії по заробітній платі за рахунок лікарняних по соцстраху

2,6 тис.грн), по енергоносіях за рахунок теплих погодніх умов (1,4 тис.грн), 0,5 тис.грн – ініш поточні видатки.

            По заробітній платі з нарахуваннями виплачено 4351,3тис.грн, або 99,9% до річного плану, що становить 4353,9 тис.грн. Економія за рахунок лікарняних.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря при уточненому плані на рік 561,2 тис.грн виконання становить 561,2 тис.грн, або 100%.

По оплаті послуг (крім комунальних) витрачено 834,4тис.грн, що становить майже 100% до плану (834,6 тис.грн).

            По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 1136,1 тис.грн, або 99,9% до планових призначень (1137,5тис.грн). Економія виникла через теплі погодні умови в кінці року.

            На придбання предметів довгострокового користування витрачено 305,0 тис.грн (література для райбібліотеки, конвектори, ноутбуки, музичні інструменти, костюми).

            На капітальний ремонт Михайлівського сільського будинку культури витрачено 35,6 тис.грн, капітальний ремонт ганку школи естетичного виховання  - 20,4 тис.грн.  

           

Засоби масової інформації

            На підтримку районного райдіо використано 92,6тис.грн, в тому числі придбано по спеціальному фонду комп’ютер за 5 тис.грн.

            На підтримку редакції районної газети «Промінь» використано 239,0 тис.грн, в тому числі придбано потспеціальному фонду фотоапарат за 6,0 тис.грн.  

 

Фізична культура і спорт

            По фізичній культурі і спорту при уточненому плані на рік в сумі 463,0 тис.грн виконання становить 463,0 тис.грн, або 100%.

            По ДЮСШ видатки склали 236,3 тис.грн або 100% до річного плану.

По заробітній платі з нарахуваннями по ДЮСШ витрачено 198,4 тис.грн або 100% до планових призначень. По енергоносіях витрачено 17,3 тис.грн або 100% до плану.

По КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» витрачено 118,5 тис.грн або 100% до плану. Закуплено спортивну форму, інвентар, виплачено добові спортсменам.

            По ФСТ Колос витрачено 108,2 тис.грн або 100% до плану.

Проведено капітальний ремонт газонокосилки по ДЮСШ в сумі 7,0 тис.грн, придбано комп’ютер по ФСТ Колос за 7,0 тис.грн.

 

Землеустрій

            Планові призначення в сумі 14,0 тис.грн по загальному фонду не використовувалися.

Національна програма інформатизації

            По загальному фонду кошти використані в сумі 9,5 тис.грн або 30,7% до плану, який становить 30,9 тис.грн. Кошти використані на поновлення ключів до програмних продуктів та придбання ліцензій до антивірусної програми Зілля.

            По спеціальному фонду придбано принтери та комп’ютерну техніку в сумі 34,3 тис.грн або 100% до плану.

 

 

Інші природоохоронні заходи

            Кошти використані на придбання зелених насаджень по селищній раді в сумі 12,6 тис.грн та на оплату послуг полігону твердих відходів в сумі 21,0 тис.грн по Базилівщинській сільській раді.

 

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Використані кошти в сумі 90,2 тис.грн. Кошти в сумі 2,2 тис.грн використані по райбюджету на відшкодування витрат загону МНС по розмінуванню території. Кошти  в сумі 88 тис.грн використані на придбання будматеріалів для ремонту покрівлі Кошманівського будинку культури після  стихійного лиха.

 

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Використані кошти в сумі 1201,6 тис.грн або 99,6% до плану (1206,1 тис.грн)

 

Інші видатки

            На погашення заборгованостей минулих років витрачено по загальному фонду 100,8тис.грн і по спеціальному фонду 25,9тис.грн.

По інших видатках по загальному фонду при уточненому плані на рік 2124,5 тис.грн. виконання становить 1524,3тис.грн, або 71,7%. Кошти використані на програми розвитку освіти – 639,1 тис.грн (оздоровлення дітей влітку, підвіз дітей до шкіл), програму розвитку місцевого самоврядування – 40,0 тис.грн, розвитку охорони здоров’я – 5,7 тис.грн, програми соціального захисту – 27,2 тис.грн, програма «Питна вода» - 13,7 тис.грн, програми культурного розвитку – 128,4 тис.грн, утримання комунального закладу «Трудовий архів» - 108,7 тис.грн, внески до Асоціації міст – 4,2 тис.грн, програми соціально-економічного розвитку – 473,8 тис.грн, розвитку фізкультури і спорту – 83,5 тис.грн.

            По спеціальному фонду кошти використані в сумі 284,5 тис.грн або 95,8 % до плану 297,1 тис.грн, в тому числі на придбання предметів довготривалого користування 251,1 тис.грн (комп’ютерна техніка, принтери по Програмах «Розвиток місцевого самоврядуванняв Машівському районі», «Сприяння функціонуванню Управління праці та соціального захисту населення Машівської РДА», «Сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг при Машівській РДА». По капітальному будівництву використані кошти в сумі 11,4 тис.грн на вуличне освітлення (направлені кошти від ліквідації основних засобів). По капітальному ремонту використані кошти в сумі 17,6 тис.грн (ремонт приміщення будинку культури, яке знаходиться на балансі  Кошманівської сільської ради).  

            Реверсна дотація з районного бюджету Державному бюджету надана в повному обсязі в сумі 4606,0 тис.грн.

            Надано субвенцій державному бюджету з районного та сільських і селищного бюджетів по загальному фонду в сумі 236,8 тис.грн (паливно-мастильні матеріали для МНС та РВ УМВС, поточні ремонти системи газопостачання РВ УМВС, поточний ремонт приміщення та витратні матеріали для Машівського відділення Карлівської МДПІ), а по спеціальному фонду в сумі 20,0 тис.грн (придбана помпа для загону МНС).   

            Субвенція на утримання об’єктів спільного користування (Карлівському районному бюджету – лікування інфекційних хворих Машівського району, Полтавському міському бюджету – пологове відділення, реабілітація дітей-інвалідів) профінансована в сумі 356,3 тис.грн за фактично надані послуги згідно актів наданих медичних послуг, що становить 98,2% до плану (362,7 тис.грн).

            Сільськими радами надавалися інші субвенції по загальному фонду на утримання загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, ФАПів, сільських будинків культури та бібліотек, утримання трудового архіву, працівників, які оформляли розносили довідки на надання субсидії – 1002,1 тис.грн та по спеціальному фонду на придбання предметів довгострокового користування і капітальний ремонт приміщень – 350,6 тис.грн. Невикористані кошти в сумі 11 тис.грн по загальному фонду та 2,5 тис.грн повернуті сільським та селищній раді в зв’язку з закінченням бюджетного періоду.

 

Заборгованість

Фінансовим управлінням Машівського району по даним Ф.7кмб звіту «Про бюджетну заборгованість» Управління Державної казначейської служби у Машівському районі на 1 січня 2016 року здійснено аналіз динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості головних розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок загального та спеціального фонду бюджету району. Заборгованість бюджетних установ району на 1 січня 2016 року становить:

 

            За загальним фондом:

          -дебіторська  – 11,0 тис.грн.

          -кредиторська – 8321,8 тис.грн.

 

В цілому по Машівському району на 1 січня 2016 року дебіторська заборгованість загального фонду становить 11,0 тис.грн., кредиторська заборгованість становить 8321,8 тис.грн. За спеціальним фондом дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

Кредиторська заборгованість загального фонду виникла по інших виплатах населенню (КЕКВ 2730) в сумі  8320,9 тис.грн., прострочена заборгованість становить 72,2 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) в сумі 0,9 тис.грн., прострочена заборгованість відсутня.

Постійно на нарадах і семінарах, які проводилися з керівниками та головними бухгалтерами сільських, селищної рад, бюджетних установ розглядалися питання про стан дебіторської і кредиторської заборгованості. Неодноразово вказувалося на недопущення взяття фінансових зобов’язань понад кошторисні призначення. Також питання заборгованості розглядалися на колегіях районної державної адміністрації. Установами та сільськими радами ведеться контроль за заборгованістю, термін позовної давності якої минув, для своєчасного списання з балансу у відповідності із законодавством.

            Аналізуючи стан заборгованості по галузях можна зробити такі висновки:

 

По загальному фонду

Дебіторська заборгованість

КФК 80000 –  Охорона здоров’я

КЕКВ 2270 – 9058,60 грн., КЕКВ 2240 – 114,84 грн., КЕКВ 2282 – 1854,36 грн. - заборгованість виникла в зв’язку з затримкою Центром первинної медико-санітарної допомоги відшкодування за енергоносії та ліфт та з затримкою відшкодування Ново-Тагамлицькою с/р за електроенергію Машівському ЦПМСД.

 

Кредиторська заборгованість

КФК 090000 – Соціальний захист та соціальне забезпечення

КЕКВ 2730 – 8287904,11 грн., КЕКВ 2240-866,31 грн. -  заборгованість по субсидіях населенню (пільги по ЖКП, пільги з послуг зв’язку), не додана субвенція з ДБ.

КФК 170000 – Транспорт

КЕКВ 2730 – заборгованість по компенсаційним виплатам по перевезенню пільгових категорій населення в сумі 32982,68 грн., прострочена заборгованість становить 8810,00 грн., заборгованість виникла через недофінансування з ДБ.

 

Розділ V. Фінансування

Залишок коштів на рахунках загального фонду (код 208200) зведеного бюджету Машівського району станом на 01.01.2016 року становить 17024921,94 грн., (з них 80006,22грн – кошти районного і селищного бюджетів, заблоковані в АПБ «Україна») в тому числі на рахунках районного бюджету (без коштів АПБ «Україна») 7509488,02 грн. ( в тому числі медична субвенція  - 674181,17 грн, освітня субвенція – 799812,86 грн), селищного 2036587,95 грн. і сільських бюджетів 7398839,75 грн.

На рахунках спеціального фонду залишок коштів (код 208200) зведеного бюджету Машівського району станом на 01.01.2016 року становить 4662385,75 грн (з них 7076,02грн – кошти спеціального фонду районного та селищного бюджетів, заблоковані в АПБ «Україна»), в тому числі на рахунках (без коштів, заблокованих в АПБ «Україна») районного бюджету та районних установ – 1624032,11грн (кошти від платних послуг, інші джерела надходжень, цільовий фонд, від втрат с/г виробництва, бюджет розвитку), на рахунках селищного бюджету-1011562,37грн (збір за забруднення навколишнього середовища, транспортний збір, від продажу землі, єдиний податок, цільові фонди та ін.), на рахунках сільських бюджетів- 2019715,25грн (платні послуги, збір за забруднення навколишнього середовища, єдиний податок, транспортний збір, цільові фонди та ін.).

За кодом 208400 „Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” по загальному фонду відображена сума планових показників /- 5557686,00 грн./ при фактичному виконання /-4300737,02 грн/ 

За кодом 208400 „Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” по спеціальному  фонду – /+ 5557686,00 грн./ при фактичному виконанні /+4300737,02 грн/– операції з передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку.

 

Розділ VI. Кредитування

На пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників по спеціальному фонду було  передбачено по плану 45,0 тис.грн., за рахунок повернення кредитів сільськими забудовниками. 45,0 тис.грн було повернуто забудовниками і надано кредитів також на цю суму.

Розділ VII. Міжбюджетні трансферти

                          

            Станом на 1 січня 2016 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по пільгах і субсидіях населенню становить 8321,8 тис.грн., в тому числі по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни та праці …. на житлово-комунальні послуги» в сумі 389,4 тис.грн., по КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ …. на житлово-комунальні послуги» в сумі 39,4 тис. грн., по КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи …. на житлово-комунальні послуги» в сумі 42,7 тис.грн., по КФК 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням» в сумі 190,4 тис. грн., по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги» в сумі 33,8 тис.грн., по КФК  090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» в сумі 4,0 тис.грн., по КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» в сумі 7532,7 тис. грн., по КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» в сумі 56,4 тис. грн., по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 14,8 тис.грн., по КФК 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транпорті» в сумі 18,2 тис.грн.

           Уточнений план по субвенції на надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  становить 21328,9  тис.грн. фактично профінансовано 21328,9 тис.грн. Заборгованості на кінець року немає.

Наверх ↑