Виконання бюджету за 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка

до звіту про виконання місцевого бюджету Машівського району

за 2014 рік

 

Розділ І. Загальна характеристика виконання бюджету

                Районний бюджет на 2014 рік розглянуто і затверджено сесією районної ради 28 січня 2014 року, сільські та селищніий бюджет затверджені 29-30 січня 2014 року. У Машівському районі налічується 17 бюджетів, в тому числі 1 – районний , 1 –селищний і 15 – сільських.

            Зведенний бюджет району за 2014 рік по доходах загального фонду  виконано на 103,2% і при уточненому плані 87308412грн. фактично надійшло 90133100 грн., а по видатках виконано на 97,2% і при уточненому плані 66362273 грн. використано 64490845 грн.

                Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів  надійшли в сумі 37217122 грн. - при уточненому плані 35314803 грн, виконання становить 105,4 %. Планові показники Мінфіну 33862200 грн. виконані на 109,9 %.

            Доходи, що не враховуються при визначені трансфертів, надійшли в сумі 7550724грн.- при уточненому плані 5736951грн. виконання становить 131,6%, при планових показниках Мінфіну 5906800 грн. виконання складає 127,8%.

            Зведенний бюджет району за 2014 рік по доходах спеціального фонду  виконано на 96,1% і при уточненому плані 4532987 грн. фактично надійшло 4357073грн., а по видатках виконано на 56,2 відсотки при уточненому плані 5547925 грн. використано 3118757 грн.

Фінансування бюджету по загальному фонду за рахунок залишків, які утворилися станом на 01.01.2014 року в сумі 6395646 грн, по спеціальному фонду в сумі 5110245грн.

Надавалися кредити індивідуальним сільським забудовникам із спеціального фонду 15000грн за рахунок повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

Розділ ІІ. Показники економічного розвитку району

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами району є УПГГК, сплативши податків до бюджету району на суму 5470,7 тис.грн., що становить 12,2 % до надходжень загального фонду, ТОВ «Компанія «Фармко» - 5348,8 тис.грн. або 11,9 %, ТОВ «Приват-Агро-Альянс» - 4192,7 тис.грн. або 9,4%,  ГПУ «Полтавагазвидобування» -  3625,9 тис.грн. або 8,1 % та  ТОВ «Чиста криниця»  - 3034,1 тис.грн. або 6,8 %

 

           До державного бюджету зібрано податків в сумі 329,9 млн. грн., що більше попереднього року на 65,6 %, план виконано на 90,9 %. До місцевих бюджетів надійшло платежів на загальну суму 58,7 млн. грн. (з урахуванням обласного бюджету),  чим забезпечено виконання розрахункової бази зі збору платежів до місцевого бюджету на 136,2 %. В порівнянні з аналогічним періодом  минулого року збільшились  надходження на 12,6 % .

          Надійшло коштів із сплати єдиного соціального внеску 84,1 млн.грн. при плані 76,9 млн.грн.  доведений план виконано  на  109,3 %.  

.                      

        Обсяг реалізованої промислової продукції  складає 910,2 млн. грн., темп росту порівняно з відповідним періодом минулого року  73,8 %. Питома вага району в обсязі реалізованої промислової продукції  Полтавської області – 1,3 %.

В 2014 році сільськогосподарськими підприємствами району проведено значний обсяг робіт. Урожай ранніх зернових культур зібрано на площі  8925 га. Отримано валовий збір зерна по всіх категоріях господарств 36445 тонн. Середня урожайність становить 40,8 ц/га.

     Кукурудза на зерно зібрана на площі 29 413 га. Валовий збір становить 169 740 тонн, середня урожайність 57,7 ц/га.

      Соняшник зібрано на площі 11583 га,  валовий збір 33 307 тонн, середня урожайність становить 28,8 ц/га.

      Сою зібрано на площі 4453 га,  валовий збір 6548 т, урожайність 14,7 ц/га.

      Під урожай 2015 року господарствами  району посіяно озимих зернових культур на площі -10252  га., з них: озима пшениця- 9988 га., озимий ячмінь -190 га., озиме жито -15га.

       В поточному році  сільгосптоваровиробниками району придбано ґрунтообробну техніку іноземного виробництва на суму 209,9 тис.грн.

                Кількість орендодавців з якими укладено договори оренди земельних часток (паїв)  за 2014  рік становить 9671 чол.

Середній розмір земельного паю по району становить 4,95 га., кількість орендованої землі 47836,3 га.

  Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві склала  за січень – грудень  2014 року становить 3599 грн. проти 3250 грн. відповідного періоду минулого року (зросла на 10,7 %).

        У соціальній сфері індивідуальними забудовниками району введено в експлуатацію 4 будинки загальною площею 399 кв.м.

           Зареєстровано 63 фізичних особи - підприємці.  Відкрито 6 магазинів, в тому числі 3 в сільській місцевості. З метою розвитку підприємництва на території району, створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення надано одноразову допомогу для започаткування власної справи 12 безробітним на загальну суму 249,9 тис. грн.

  За оперативними даними станом на  1.01.2015 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах, які звітуються до районного відділу статистики становить 124,2 тис.грн..

        Протягом 2014 року в районі на новостворені робочі місця працевлаштовано 140 чол., що становить 104 %  від завдання. З них створено: для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців –77,  для фізичних осіб підприємців – 63.               

        Працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 841 незайнятих безробітних громадян.

          За 2014 рік укладено 18 договорів на проведення оплачуваних громадських робіт та створено 160 робочих місць. Фактично брало участь у оплачуваних громадських роботах 89 осіб. Витрачено коштів на організацію і проведення громадських робіт, усього – 224,9 тис. грн.

 

Розділ ІІІ. Доходи

 

За 2014 рік виконання доходної частини загального фонду зведеного  бюджету району без урахування міжбюджетних трансфертів склало 44767,8 тис.грн. при уточненому плані 41051,8тис.грн., або 109,1 %. Ріст проти минулого 2013року  становить 13,3 %.

            Планові показники доходної частини  загального фонду бюджету не виконано по слідуючих  видах податків:

 -     по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів        місцевих бюджетів» - заплановані кошти в сумі 43,0тис.грн. не надійшли  в зв’язку з тим, що  договора на розміщення коштів в сумі 520,0 тис.грн. у Державному експортно-імпортному банку України оформлені та кошти банку не були перераховані казначейством ;

 -    по коду 19040100 «Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року » - при плані 402,3 тис.грн. фактично надійшло 382,1 тис.грн. або 95,0%, недоотримано 20,2 тис.грн. в зв’язку з переплатою станом на 01.01.2014.

         По спеціальному фонду не виконано по коду 18050000 «Єдиний податок» при плані 1162,0 тис.грн. фактично надійшло 1061,1 тис.грн. (91,3 %), недоотримано 100,9 тис.грн. –зменшення кількості СПД;

          У 2014 році порівняно з 2013 роком зменшились надходження по таких податках:

- фіксований с/г податок на 24,2 тис.грн. або 6,0%  через зменшення суб’єктів оподаткування - кілька фермерських господарств перейшли з даного виду податку;

- реєстраційний збір за проведення державної реєстрації на 1,9 тис.грн.або 100% - виключення з надходжень 1 кошику місцевих бюджетів;

- інші надходження на 29,2 тис.грн. або 52,7% -зменшення по актах перевірок та повернення бюджетних коштів;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів на 42,3 тис.грн. або 100% - кошти не розміщували;

-  кошти від реалізації безхазяйного майна на 4,9 тис.грн. або 65,3% - надійшло менше;

- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону природного навколишнього середовища на10,4 тис.грн. або 76,5% - надійшло менше;

- єдиний податок на 108,0 тис.грн. або 9,2% - зменшення кількості СПД юридичних осіб на 23% з 26 до 20;

- збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами на 5,4 тис.грн. або 29,6% - зменшення П/П «Надежда» за роз’їздну торгівлю;

- кошти від відчуження майна на 12,3 тис.грн. або 100% - не було відчуження майна.         

 

           У  2014 році порівняно з 2013 роком збільшились надходження більш ніж на 20%:

- плата за землю на 1682,4 тис.грн. або 32,4% зумовлено збільшенням площ щодо яких проведена грошова оцінка землі;

- державне мито на 13,7 тис.грн. або 31,9% - більше було оформлень документів;

- податок на прибуток підприємств комунальної власності на 5,0 тис.грн. або 72,5% - надійшло більше від газети «Промінь» на 3,9 тис.грн. та Машівського ЖКП на 3,5 тис.грн – отримано більше доходу;

- кошти від продажу землі на 237,4 тис.грн. або в 9 раз – надійшов авансовий платіж за земельну ділянку с. Селещині S 0,6008 га;

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів на 5,2 тис.грн. або в 4 рази – надійшло від Новосанжарського лісництва;

- адміністративні штрафи та інші санкції на 0,4 тис.грн. або 36,4% - надійшло більше штрафів до Машівської селищної ради;

- кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної і комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття  на 0,4 тис.грн. або 100% - в минулому році надходжень не було;

- збір за першу реєстрацію транспортних засобів  на 32,7 тис.грн. або 54,4% - більше було придбання транспортних засобів фізичними особами;

-  відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва на 19,5 тис.грн. або 100% - надійшло від ГПУ «Полтавагазвидобування» за S 0,2274 га;

- екологічний податок на 49,8 тис.грн. або 31,2% - збільшення надходжень від викидів стаціонарними джерелами забруднення, підвищення ставок;

- податок на нерухоме майно на 0,9 тис.грн. або 20,1% - збільшення бази оподаткування;

- надходження коштів пайової участі у розвитку населених пунктів на 122,2 тис.грн. або 21,7 раз надійшли кошти від ТОВ «Компанія «Фармко» 75,9 тис.грн., ТОВ «Чиста криниця» 39,4 тис.грн., Селещинський елеватор 3,9 тис.грн. та від фізичних осіб 9,0 тис.грн;

- цільові фонди на 15,2 тис.грн. або в 6,5 раз надійшло від інженерно бурової групи «Тритон» на Машівську селищну раду.

 

            Найбільшими платниками ПДФО в районі у 2014 році є: УПГГК – перераховано до бюджету району 5470,7 тис.грн., ТОВ «Компанія Фармко»- перераховано до бюджету району  4834,1 тис.грн., ТОВ «Приват-Агро-Альянс»  - перераховано до бюджету району 4192,7 тис.грн.

              При перевірці правильності нарахування і перерахування ПДФО за 2014 рік податковою інспекцією виявлено одне порушення, донараховань податку немає, застосовано фінансових санкцій на суму 5,1 тис.грн. 

             Джерелами формування цільового фонду згідно з положенням про порядок створення  та використання цільового фонду районної ради по розвитку соціальної сфери Машівського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 10.02.2004 року є кошти від підприємств нафтогазового комплексу та інших підприємств та організацій народногосподарського комплексу країни. Платники перераховують кошти на спеціальний рахунок районного бюджету у відповідності до угод, укладених з Машівською РДА та районною радою з метою розвитку соціальної сфери району. В 2014 році угоди не заключалися. До Машівської селищної ради надійшли кошти в сумі 18,0 тис.грн. від інженерно-бурової групи «Тритон».

            В 2014 році надано пільгу по платі за землю Машівською селищною радою ДП «Південна залізниця» в сумі 73,6 тис.грн.

              При Машівській РДА працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та податкових  зборів, заробітних плат, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. В 2014 році було проведено 12 засідань,   заслухано звіти двох керівників підприємств – боржників.

              В 2014 році кошти  депозиті не розміщувалися.

            Середньострокові позички місцевим бюджетам району на протязі 2014 року не надавались.

Фактичні надходження у 2014 році доходів державного бюджету за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання:

-          14010000 податок на додану вартість – 5055,2 тис.грн.

-          13020100 плата за воду – 31,9 тис. грн.

-          13030100 використання надр – 39,4 тис.грн.

ВСЬОГО – 5126,5 тис.грн.

            Інші надходження надійшли в сумі – 26,2 тис. грн., в тому числі: по актах перевірок контролюючих органів – 2,5 тис.грн; за видачу довідок і рішень 0,3 тис. грн.; відшкодування за  рішенням суду – 0,8 тис.грн.; повернення бюджетних коштів – 2,8 тис.грн.;  за організацію заготівлі с/г продукції – 1,6 тис.грн., за металобрухт – 18,2 тис.грн.

Розділ ІV. Видатки та заборгованість

            Видаткова частина по загальному фонду за 2014 рік виконана на 97,4%. При уточненому плані 89126,6 тис.грн. виконання становить 86794,9тис.грн. Основною причиною невиконання видаткової частини бюджету являється затримка у проходженні платежів по незахищених статтях видатків УДК, недофінансування субвенцій з державного бюджету та невиконання доходної частини сільських бюджетів. На 1 січня 2015 року налічується кредиторська бюджетна заборгованість в сумі 946тис.грн, в тому числі 79,4 тис.грн – прострочена заборгованість.

            Видаткова частина по спеціальному фонду за 2014 рік виконана на 56,2%, при уточнених кошторисних призначеннях в сумі 5547,9тис.грн витрачено 3118,8тис.грн.

На 1 січня 2015 року налічується кредиторська бюджетна заборгованість в сумі 45,2тис.грн, простроченої заборгованості немає.

 

Державне управління

            На утримання органів місцевого самоврядування за 2014 рік витрачено коштів загального фонду в сумі 6470,6 тис.грн, а по річних уточнених призначеннях передбачалось 6842,8 тис.грн. Виконання становить 94,6%. Недовиконано 372,2 тис.грн, в основному за рахунок того, що в кінці року не проводилися проплати Держказначейством по незахищених статтях бюджету, та залишилися не використаними кошторисні призначення через невиконання доходної частини 2 сільських бюджетів та заходами по економії бюджетних коштів.  

            На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 5559,6тис.грн, що становить 96,9% до уточених річних призначень в сумі 5735,9тис.грн. Недовиконано 176,3 тис.грн в зв’язку з невиконанням доходної частини бюджету 2 сільських рад  та заходами по економії бюджетних коштів.

            По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 313,1тис.грн при плані 373,9 тис.грн (83,7%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, папір, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки та ін.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 187,4 тис.грн при плані 250,7 тис.грн (74,8%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, поточний ремонт приміщень, продовження терміну підтримки програмних продуктів (Медок, ІС-Про та ін.), страхування автомобілів та водіїв, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, автотранспорту, повірка лічильників та ін.

            По оплаті енергоносіїв (КЕКВ 2270) при уточненому плані на рік 460 тис.грн виконання становить 393,5 тис.грн, або 85,5%., недовитрачено в зв’язку з теплими погодними умовами в листопаді-грудні та в зв’язку з невиконанням доходної частини бюджету 2 сільських рад та заходами по економії бюджетних коштів.

            По окремих заходах по реалізації регіональних програм (КЕКВ 2282 ) витрачено 2,6 тис.грн, при плані 3,3 тис.грн (78,8%), кошти витрачені на навчання тендерних комітетів.

            По інших поточних видатках (КЕКВ 2800) витрачено 2,1 тис.грн при плані 5,5 тис.грн (38,2%) на оплату штрафних санкцій та ін.

            По придбанню обладнання і предметів довгострокового користування витрачено 49,2 тис.грн, або 49,9% до планових призначень в сумі 98,5 тис.грн. Кошти витрачені на придбання комп’ютерної та оргтехніки (комп’ютери, принтери, факси). Кошти на капітальний ремонт не використовувалися.

           

Правоохоронна діяльність

            На правоохоронну діяльність виділення коштів не планувалося.

 

Освіта

По освіті при уточненому плані асигнувань на рік 30202,2 тис.грн виконання становить 29872,1 тис.грн, або 98,9%. Недофінансовано суму 330,1тис.грн, в тому числі 239,9тис.грн по дитячих садках (28,1тис.грн – кредиторська заборгованість через непроплату по УДК в кінці року, 211,8тис.грн – економія по різних статтях видатків, в тому числі по енергоносіях за рахунок теплого листопада-грудня та через невиконання доходної частини бюджету по 2 сільських радах та заходах по економії), по загальноосвітніх школах та установах освіти недофінансовано суму 90,2тис.грн (54,6 тис.грн – кредиторська заборгованість не проплачені поточні видатки в кінці року, будуть погашені протягом року, 21,9 тис.грн – невитрачено кошти по прийомним сім’ям, 76,5 тис.грн – заходи по економії бюджетних коштів).

На сільські та селищний дошкільні заклади освіти витрачено 5326,4 тис.грн, що становить 17,8% до загального виконання по галузі, та 95,7% до плану по дошкільній освіті (план складає 5566,3 тис.грн). Недофінансовано 239,9 тис.грн. по всіх статтях видатків (економія по заробітній платі за рахунок лікарняних по соцстраху, по енергоносіях за рахунок теплих погодніх умов, через затримку в проходженні платежів в кінці року, через невиконання доходної частини бюджетів та в зв’язку з заходами по економії бюджетних коштів).

            По заробітній платі з нарахуваннями (КЕКВ 2100) при уточненому плані на рік 23191,8 тис.грн виконання становить 23155,6 тис.грн, або на 99,8 %. В червні-липні місяці була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам, майже 3 млн.грн.

            По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (КЕКВ 2210) витрачено 541,4тис.грн при плані 625,9 тис.грн (86,5%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, папір, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, витратні матеріали для оргтехніки та ін.

            По придбанню медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220) витрачено 2,2 тис.грн при плані 2,8 тис.грн (78,6%) по дитячих садках на поповнення медикаментами медичних кабінетів.

На придбанню продуктів харчування (КЕКВ 2230) витрачено 1535,7 тис.грн або 97,2% (план становить 1580 тис.грн). В усіх школах району літом були організовані пришкільні майданчики для дітей з двох разовим харчуванням.

            По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 235,4 тис.грн при плані 278,9 тис.грн (84,4%). Це поточний ремонт приміщень шкіл, обладнання, автотранспорту, послуги зв’язку, оплата банківських послуг та ін.

            По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) витрачено 40,7тис.грн при плані 42,1тис.грн (96,7%).

            На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) витрачено 3949,7 тис.грн при плані 4047,6 тис.грн (97,6%), економія в зв’язку з заходами по економії та через невиконання доходної частини сільських бюджетів.            

            По інших поточних трансфертах населенню виконання склало 94,9% або 409,7 тис.грн, це виплати прийомним сім’ям з державного бюджету та дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років з районного бюджету.

            По спеціальному фонду по поточних видатках витрачено 806,6 тис.грн, в тому числі на придбання паливно-мастильних матеріалів – 357,7тис.грн, на харчування дітей – 371,4тис.грн, оплата послуг  - 1,1 тис.грн, оплата природного газу та електроенергії по дитячих садках – 76,5тис.грн. Це кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами та благодійні спонсорські кошти.   

            На придбання обладнання і предметів довгострокового користування при уточненому плані на рік 328,2 тис.грн виконання становить 297,6 тис.грн, або 90,7% (надходження в натуральній формі від спонсорів комп’ютерної техніки, газових котлів, насосів для шкіл та дитячих садків району).

            На капітальний ремонт дитячих садків витрачено 55,5 тис.грн, що становить 25,2% до річного плану (219,9тис.грн). Ці кошти витрачені на капітальний ремонт санвузлу дитячого садку Селещинської сільської ради.

                       

Охорона здоров’я

            По установах охорони здоров’я при уточненому плані асигнувань на рік  в сумі 11551,1 тис.грн виконання склало 11509,2тис.грн, або 99,6%. Недофінансовано 41,9 тис.грн. по усіх галузях (ЦРЛ, ПМСД). Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 становить 27,6тис.грн (виникла через затримку у проходженні платежів в кінці року, буде погашена протягом року).

            По заробітній платі з нарахуваннями при уточненому плані на рік 6228,4 тис.грн виконання становить 6222,7 тис.грн, або 99,9%.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, паливно-мастильних матеріалів витрачено 193,0 тис. грн.,  або 95,1 % до річного плану, який становить 203,0 тис.грн. Недофінансовано 10,0 тис.грн, в тому числі 9,9тис.грн - кредиторська заборгованість за придбані канцтовари, автодеталі, кошти не проплачені УДК в кінці року.

            На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів витрачено 164,1 тис.грн або 100%.

            На придбання продуктів харчування при уточненому плані на рік 104,3 тис.грн витрачено 104,3 тис.грн, або 100%.

            На оплату послуг, крім комунальних, витрачено 130,0 тис.грн, що становить 95,4% до плану на рік в сумі 136,3 тис.грн, кредиторська заборгованість складає 5,9тис.грн.

            На оплату відрядних витрачено 19,8 тис.грн або 100% до плану.

На оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 891,4 тис.грн або 100% до уточнених річних призначень.

По програмам (КЕКВ 2282) – кошти використовувалися на утримання Машівського ПМСД. Касові видатки склали 3736,8 тис.грн, кошти використані на заробітну плату працівників (3088,1тис.грн), оплату енергоносіїв і комунальних послуг ( 382,6тис.грн) та інші поточні видатки.

По КЕКВ 2710 витрачено 12,7 тис.грн на виплату надбавок до пільгових пенсій працівників.

По КЕКВ 2730 витрачено 30,1 тис.грн на пільгові рецепти.

            По капітальним видаткам використано кошти в сумі 248,7тис.грн на капітальний ремонт ЦРЛ за рахунок спонсорських коштів (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік).

           

Соціальний захист та соціальне забезпечення

            На соціальний захист та соціальне забезпечення при уточненому плані на рік 26526,7 тис.грн витрачено  25738,1 тис.грн, або 97%.

            Дані про стан фінансування по пільгах та субсидіях прикладаються.

            По інших видатках на соціальний захист населення при уточненому плані по загальному фонду на рік 252,3 тис.грн витрачено 216,6 тис.грн, або 85,9%. Кошти використані на допомогу та поховання малозабезпечених людей – 7,3тис.грн, на матеріальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які потрапили у скрутне становище, та допомогу на лікування   – 56,0тис.грн, на виплати інвалідам до Дня інваліда та Дня людей похилого віку -26,8тис.грн., на виплату ліквідаторам 1 категорії аварії на ЧАЕС до дня Чорнобильської трагедії -11,9тис.грн, учасникам бойових дій – 7,2тис.грн, на виплату учасникам ВВВ до Дня Перемоги – 15,4 тис.грн, допомогу мобілізованим в АТО та їх сім’ям – 69,1 тис.грн, заробітну плату особам, які оформляли субсидії населенню (громадські роботи) – 22,9 тис.грн.

            На  виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно Постанови Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 року виплачено кошти в сумі 42,4тис.грн.

            На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (в тому числі за рахунок дотації з державного бюджету на надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення) витрачено 187,2 тис.грн або майже 100% до плану.

            На утримання територіального центру витрачено 2693,2 тис.грн або 99,6% до планових призначень (2703,3 тис.грн). Невикористано кошти в сумі 10,1тис.грн через непроплату в кінці року та заходами по економії. Кредиторська заборгованість в сумі 6,7тис.грн буде погашена протягом року.

            На централізовану бухгалтерію управління праці та соціального захисту населення використано кошти в сумі 289,7 тис.грн, або 99,7% до уточненого річного плану в сумі 290,7тис.грн.

            На фінансову підтримку Машівської районної організації ветеранів витрачено 28,2 тис.грн., або 100% до плану.

                                                          

Благоустрій міст, сіл, селищ

            На благоустрій селища та сіл району за 2014 рік витрачено по загальному фонду 578,3тис.грн або 73,4% (план 788,3тис.грн). Кошти витрачені на заробітну плату працівників, які займалися благоустроєм, оплату за вивіз сміття, вуличне освітлення, закупівлю вуличних ліхтарів, піска, білила, краски для благоустрою.

 

Культура і мистецтво

            По установах культури по загальному фонду при уточненому плані на рік 3982,8 тис.грн виконання становить 3766,7 тис.грн, або 94,6%. Недофінансовано 216,1 тис.грн, в тому числі 12,3тис.грн – це кредиторська заборгованість на 01.01.2014 року, яка виникла в кінці року через не проходження платежів. 203,8 тис.грн – економія, що виникла за рахунок економії по заробітній платі за рахунок лікарняних по соцстраху, по енергоносіях за рахунок теплих погодніх умов, через затримку в проходженні платежів в кінці року, через невиконання доходної частини бюджетів та в зв’язку з заходами по економії бюджетних коштів.

            По заробітній платі з нарахуваннями виплачено 3096,8тис.грн, або 97,8% до річного плану, що становить 3166,0 тис.грн. Економія за рахунок лікарняних, через невиконання доходної частини бюджетів, заходами по економії бюджетних коштів.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря при уточненому плані на рік 91,3 тис.грн виконання становить 27,4 тис.грн, або 30%.

По оплаті послуг (крім комунальних) витрачено 39 тис.грн, що становить 43,1% до плану (90,5 тис.грн).

            По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 602,3 тис.грн, або 95% до планових призначень (633,8тис.грн). Економія виникла через теплі погодні умови в кінці року.

            На придбання предметів довгострокового користування витрачено 73,1 тис.грн (література для райбібліотеки, конвектори, ноутбуки за рахунок благодійних коштів).  

           

Засоби масової інформації

            На трансферти радіомовленню використано 72,5тис.грн.. Обсяг радіомовлення становить 36,6 години, вартість однієї години рідомовлення становить 2027 грн. Надійшли доходи в сумі 2100 грн, в тому числі  1400грн – від реклами (платні оголошення), 700 грн – інші доходи (привітання).

            На трансферти редакції районної газети «Промінь» використано 136,0 тис.грн. Річний тираж районної газети становить 312 тис.примірників. Доходи всього 477,8тис.грн., в т.ч. від передплати – 255,9 тис.грн., від роздрібної торгівлі – 25,9 тис.грн., від реклами – 184,3 тис.грн. і інші доходи – 11,7 тис.грн. Видатки становлять 579,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок власних доходів 443,3 тис.грн. та за рахунок бюджету – 136,0 тис.грн. Витрати на друкування складають 95,1 тис.грн., на інші витрати (крім заробітної плати) 210 тис.грн. Фонд оплати на 9,5 працівників становить 274,2 тис.грн.

 

Фізична культура і спорт

            По  фізичній культурі і спорту при уточненому плані на рік в сумі 282,5 тис.грн виконання становить 282,5 тис.грн, або 100%.

            По ДЮСШ видатки склали 191,2 тис.грн або 100% до річного плану.

По заробітній платі з нарахуваннями по ДЮСШ витрачено 175,6 тис.грн або 100% до планових призначень.

            По ФСТ Колос витрачено 91,3 тис.грн або 100% до плану.

 

Землеустрій

            Кошти в сумі 13,9 тис.грн по загальному фонду витрачені на виготовлення технічної документації на грошову оцінку землі та технічної документації на будівлі комунальної власності.

 

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Використані кошти в сумі 0,6тис.грн (Машівська селищна рада, Селещинська сільська рада).  Кошти використані на відшкодування витрат за будматеріали для ремонту покрівлі після пожежі та стихійного лиха. Кредиторська заборгованість на 1 січня 2015 року становить 8 тис.грн, в тому числі 7 тис.грн – по районному бюджету, 1 тис.грн – по сільському бюджету (Сахнівщинська сільська рада).

 

Інші видатки

            На погашення заборгованостей минулих років витрачено по загальному фонду 223,6тис.грн і по спеціальному фонду 182,1тис.грн.

По інших видатках при уточненому плані на рік 822 тис.грн. виконання становить 706,7тис.грн, або 86%.

            Кошти використані на підвіз учнів до шкіл – 300,3тис.грн, на оздоровлення та відпочинок дітей – 29,3тис.грн., на розвиток фізкультури і спорту – 5,4тис.грн, на  оплату праці відповідальним за електро і газове господарство, головам ради ветеранів – 180,0тис.грн., на утримання трудового архіву – 107,7тис.грн, внески до Асоціації міст – 2,4 тис.грн., програма «Обдаровані діти» - 2,0тис.грн, святкування державних та місцевих свят – 35,6тис.грн, по програмі «Питна вода» - 24,9 тис.грн, матеріальна допомога мобілізованим в АТО – 17,0 тис.грн, касове обслуговування, послуги – 2,1 тис.грн

           Витрачено коштів цільового фонду в сумі 15,7 тис.грн. при плані 15,7тис.грн,  або 100%, - ці кошти використані на погашення кредиторської заборгованості 2013 року (придбання автозупинки в Старицьківську сільську раду).  

   

            Субвенція на утримання об’єктів спільного користування (Карлівському районному бюджету – лікування інфекційних хворих Машівського району, Полтавському міському бюджету – пологове відділення, реабілітація дітей-інвалідів) профінансована в сумі 240,8 тис.грн за фактично надані послуги згідно актів наданих медичних послуг, що становить 91,6% до плану.

            Сільськими радами надавалися субвенції на виконання власних повноважень на утримання загальноосвітніх шкіл, утримання трудового архіву, районного радіо, районної газети, працівників, які оформляли субсидії – 165,1 тис.грн.

 

Заборгованість

Фінансовим управлінням Машівського району по даним Ф.7кмб звіту «Про бюджетну заборгованість» Управління Державного казначейства у Машівському районі на 1 січня 2015 року здійснено аналіз динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості головних розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок загального та спеціального фонду бюджету району. Заборгованість бюджетних установ району на 1 січня 2015 року становить:

 

            За загальним фондом:

          -дебіторська  – 0,9 тис.грн.

            -кредиторська – 946,0 тис.грн.

 

            За спеціальним фондом:

            -кредиторська – 45,2 тис.грн.

 

В цілому по Машівському району на 1 січня 2015 року дебіторська заборгованість загального фонду становить 0,9 тис.грн., кредиторська заборгованість збільшилась на 231,2 тис.грн.(або на 75,6%). За спеціальним фондом дебіторська заборгованість  відсутня, кредиторська заборгованість зменшилась на 554,0 тис.грн., і становить 45,2 тис.грн.

Кредиторська заборгованість загального фонду виникла по інших виплатах населенню (КЕКВ 2730) в сумі  723,4 тис.грн., прострочена заборгованість становить 67,4 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) в сумі 11,8 тис.грн., прострочена заборгованість становить 8,1 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) в сумі 112,0 тис.грн., прострочена заборгованість становить 2,9 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування (КЕКВ 2210) в сумі 98,8 грн.,прострочена заборгованість становить 1,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду виникла по капітальних видатках (КЕКВ 3000) в сумі 27,2 тис.грн.,прострочена заборгованість відсутня, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) в сумі 1,4 тис.грн., прострочена заборгованість відсутня, оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) в сумі 2,8 тис.грн., прострочена заборгованість відсутня, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування (КЕКВ 2210) в сумі 13,8 тис.грн.,прострочена заборгованість відсутня.

 Постійно на нарадах і семінарах, які проводилися з керівниками та головними бухгалтерами сільських, селищної рад, бюджетних установ розглядалися питання про стан дебіторської і кредиторської заборгованості. Неодноразово вказувалося на недопущення взяття фінансових зобов’язань понад кошторисні призначення. Також питання заборгованості розглядалися на колегіях районної державної адміністрації. Установами та сільськими радами ведеться контроль за заборгованістю, термін позовної давності якої минув, для своєчасного списання з балансу у відповідності із законодавством.

            Аналізуючи стан заборгованості по галузях можна зробити такі висновки:

 

По загальному фонду

 

Дебіторська заборгованість

КФК 80000 –  Охорона здоров’я

КЕКВ 2270 – 883,75 грн., КЕКВ 2240 – 29,82 грн.- заборгованість виникла в зв’язку з затримкою Центром первинної медико-санітарної допомоги відшкодування за енергоносії та ліфт.

Кредиторська заборгованість

КФК 010000 – Державне управління

КЕКВ 2210 – 23777,46 грн., КЕКВ 2240 – 10013,23 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 090000 – Соціальний захист та соціальне забезпечення

КЕКВ 2730 – 695724,19 грн. заборгованість по субсидіях населенню (пільги по ЖКП, пільги з послуг зв’язку), не додана субвенція з ДБ.

КЕКВ 2210-1993,05 грн, КЕКВ 2240-21171,84 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 100000 – Житлово-комунальне господарство

КЕКВ 2210 – 2385,36 грн., КЕКВ 2240 – 10358,19 грн.- заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 110000 – Культура і мистецтво

КЕКВ 2210 – 7500,15 грн.,КЕКВ 2240 – 4819,74 грн. – заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку. 

 

КФК 70000 – Освіта

КЕКВ 2210 – 49184,75 грн., КЕКВ 2240 – 33502,50 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 80000 –  Охорона здоров’я

КЕКВ 2210 – 9945,09 грн., КЕКВ 2240 – 5887,29 грн.,КЕКВ 2282–11769,83 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 170000 – Транспорт

КЕКВ 2730 – заборгованість по компенсаційним виплатам по перевезенню пільгових категорій населення в сумі 27663,58 грн., прострочена заборгованість становить 14165,20 грн., заборгованість виникла через недофінансування з ДБ.

 

КФК 210000 – Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

КЕКВ 2210 – 1992,80 грн., КЕКВ 2240 – 6007,68 грн.- заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 250000 – Видатки, не віднесені до основних групКЕКВ 2210 – 2025,00 грн., КЕКВ 2240 – 20285,00 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

По спеціальному фонду

 

Кредиторська заборгованість

КФК 70000 – Освіта

КЕКВ 2210 – 4000,00 грн., КЕКВ 2240 – 177,30 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 80000 – Охорона здоров’я

КЕКВ 2210 – 2499,24 грн., КЕКВ 2240 – 2586,60 грн.,КЕКВ 2282 – 1360,00 грн.,КЕКВ 3000 – 1320,00 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 090000 – Соціальний захист та соціальне забезпечення

КЕКВ 2210 – 7281,10 грн. заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 100000 – Житлово-комунальне господарство

КЕКВ 3000 – 355,99 грн. - заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

КФК 150000 – Будівництво

КЕКВ 3000 – 25573,80 грн. -  заборгованість виникла через відсутність підкріплення єдиного казначейського рахунку.

 

Розділ V. Фінансування

Залишок коштів на рахунках загального фонду зведеного бюджету Машівського району станом на 01.01.2015 року становить 6395645,92 грн., (з них 80006,22грн – кошти районного і селищного бюджетів, заблоковані в АПБ «Україна») в тому числі на рахунках районного бюджету (без коштів АПБ «Україна») 1829686,61 грн., селищного 1363928,70 грн. і сільських бюджетів 3122024,39 грн.

На рахунках спеціального фонду залишок коштів зведеного бюджету Машівського району станом на 01.01.2015 року становить 5110245,39 грн (з них 7076,02грн – кошти спеціального фонду районного та селищного бюджетів, заблоковані в АПБ «Україна»), в тому числі на рахунках (без коштів, заблокованих в АПБ «Україна») районного бюджету та районних установ – 362964,22грн (кошти від платних послуг, інші джерела надходжень, цільовий фонд, від втрат с/г виробництва, бюджет розвитку), на рахунках селищного бюджету-1218857,46грн (збір за забруднення навколишнього середовища, транспортний збір, від продажу землі, єдиний податок, цільові фонди), на рахунках сільських бюджетів- 3521347,69грн (платні послуги, збір за забруднення навколишнього середовища, єдиний податок, транспортний збір, цільові фонди та ін.).

 

Розділ VI. Кредитування

На пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників по спеціальному фонду було  передбачено по плану 27,0 тис.грн., за рахунок повернення кредитів сільськими забудовниками. 22,0 тис.грн було повернуто забудовниками і надано кредитів також на цю суму.

 

 

Наверх ↑