Соціально-економічний розвиток

Версія для друкуВерсія для друку


Програма соціально-економічного розвитку району на 2016 рік

 

       

Розроблена  відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ.

           Програма спрямована на досягнення позитивних результатів соціального та економічного розвитку району, зокрема:

В 2016 році прогнозується збільшення валової доданої вартості на 1,7 % . В структурі валової доданої вартості буде спостерігатися поступове збільшення питомої ваги виробничої сфери.

Бюджет розвитку розрахований, виходячи із запланованого приросту  надходжень від єдиного податку складе  2754,5 тис. грн.

У промисловому комплексі, який представляє, в основному, філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування», обсяги реалізації прогнозуються на рівні 2015 року, прогнозний показник складе  1069,1 млн. грн.

Пріоритетом розвитку сільського господарства буде підвищення його конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках, зростання рівня забезпечення населення сільгосппродукцією та продуктами її переробки.

       Прогнозні темпи зростання валової продукції сільського господарства очікуються на рівні  1,6 % за рахунок нарощування виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки району, а саме :

збільшення виробництва рослинницької продукції на 1,7 % за рахунок зростання  збору зернових культур  (до 256,0 тис. тонн),  олійних культур – на  1,2  % (до 50,8 тис. тонн) .

В інвестиційній політиці першочерговим завданням залишається   нарощування обсягів залучення інвестицій з усіх доступних та можливих джерел.

 В 2016 році освоєння інвестицій в основний капітал очікується в обсязі     73,3 млн. грн.

В наступному році продовжиться реалізація інвестиційних проектів за визначеними пріоритетними напрямами:

 - розвиток інфраструктури :

·        будівництво водогонів

·        будівництво доріг

- сільське господарство.

 

Відповідно до заходів щодо підвищення  інвестиційної привабливості  та  конкурентоспроможності  територій у 2016 році плануються до реалізації   інвестиційні проекти, зокрема:

·        Будівництво водопровідної мережі від вул. Молодіжної до водонапірної вежі (район «Залізниця») в смт. Машівка;

·        Реконструкція водонапірної вежі с. Селещина, вул. Будьоного;

·        Реконструкція водонапірної вежі с. Сухоносівка.

·        Капітальний ремонт дороги по вул. Алейна в с.Первомайське;

·        Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Партизанській в с. Новий Тагамлик Машівського району;

·        Продовження капітального ремонту дороги по вул.Шевченка від буд. № 62 до буд. № 29 в с.Ряське;

·        Продовження капітального ремонту дороги по вул.Жовтневій від буд. № 9 до буд. № 67 в с.Кошманівка;

 

Соціальний розвиток

 

Головною метою соціальної політики в районі є створення необхідних умов для збільшення доходів населення, підвищення його економічної активності.

В 2016 році очікується зростання заробітної плати на 5,1 %, яка досягне 4780 грн.

Середньорічна чисельність наявного населення залишиться майже на рівні 2015 року  і складе   19,6 тис.чол.

Планується підвищення якості робочої сили шляхом розширення напрямів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 328 безробітних.

 

Основні завдання регуляторної політики та малого підприємництва:

      -   активізація підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості

    населення шляхом заохочення громадян до ведення бізнесу;

-  забезпечення стабільної роботи Центру надання адміністративних послуг;

-   виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва по Машівському району на 2015-2017 роки;

- надання пільгового кредиту суб'єктам малого підприємництва, які      працюють у пріоритетних галузях економіки, з Регіонального фонду підтримки підприємництва;

-   забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва;

-   залучення інвестицій та новітніх технологій для ефективності діяльності та розвитку малих підприємств;

-   стимулювання розвитку малого підприємництва в пріоритетних для району галузях, зокрема:

      -  розвиток агропромислової галузі;

   -   розвиток сільського зеленого туризму;

   -   переробка твердих побутових відходів;

   -   впровадження енергозберігаючих технологій;

   -   виробництво товарів та продуктів харчування;

      -    інноваційна діяльність;

      -    побутові послуги та ін.

 

Основні завдання інвестиційної політики :

- забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості регіону, зокрема – вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для спорудження об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

- сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

- нарощування обсягів інвестицій в основний капітал  шляхом більш повного  та ефективного залучення власних коштів  підприємств та організацій, залучення банківських кредитів, позик  та коштів інвестиційних фондів.

- участь у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку.

 

Основні завдання промислового виробництва :

- збереження стабільності досягнутого рівня обсягів промислового виробництва;

- активізація інноваційно-інвестиційної діяльності за рахунок усіх джерел фінансування;

подальше впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

 

Основні завдання розвитку сільського господарства :

 

- підвищення конкурентоспроможності сільського господарства  і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів;

- впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням сучасної техніки;

- забезпечення формування та ефективного використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур;

- сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з метою підвищення конкурентоспроможності малих фермерських та  особистих селянських господарств, розширення сфери їх само зайнятості;

- стимулювання впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки високоякісних безпечних с/г продуктів;

- створення сприятливих умов для збільшення обсягу залучення прямих інвестицій і кредитних ресурсів у агропромисловий комплекс, розширення застосування сучасних інноваційних технологій;

 

Основні завдання будівництва та житлової політики :

- створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які згідно із законодавством України потребують покращення житлових умов;

- створення умов для розвитку житлового будівництва, в тому числі на селі  та об’єктів соціальної сфери;

- продовження  роботи з розроблення і оновлення містобудівної документації;

- розроблення Схеми планування території району;

- продовження роботи по програмі індивідуального житлового будівництва «Власний дім»;

- проведення робіт по оптимізації та реконструкції централізованих систем теплопостачання та водопостачання;

- проведення робіт по реконструкції  асфальтобетонного покриття проїзних частин вулиць населених пунктів.

 

Основні завдання житлово – комунального господарства:

- сприяння створенню та діяльності товариств співвласників мешканців багатоквартирних будинків, як перспективного напрямку в питаннях обслуговування житла в багатоквартирних житлових будинках;

- з метою 100% охоплення населення району комунальними послугами, забезпечити розвиток сільської комунальної служби на рівні територіальних громад;

- всебічне впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій.

- забезпечення населення в достатній кількості якісною питною водою за рахунок будівництва та реконструкції систем водопостачання.

 

У рамках удосконалення телекомунікаційних послуг та поштового зв’язку в сучасних умовах необхідно виконати наступні заходи:

-         нарощування обсягів нових послуг;

-         централізація обслуговування цифрових АТС району;

-         оптимізація мережі проводового мовлення;

-         впровадження нарощування додаткових потужностей АТС за рахунок впровадження цифрових систем передачі інформації;

-         впровадження енергозберігаючих засобів;

-         встановлення поштового обладнання.

 

Основні завдання  соціального захисту :

 

- вдосконалення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням допомоги;

- посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;

- забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- більш широке охоплення соціальними послугами жителів віддалених населених пунктів,  запровадження нових видів соціальних послуг;

- Забезпечення проведення соціальної реабілітації дітей-інвалідів на базі Полтавського міського центру реабілітації дітей до 18-ти років за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

- Забезпечення придбання безкоштовно ліків за рецептами лікарів (зубопротезування), громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи  - 30,0 тис.грн;

- Забезпечення соціальної підтримки потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали учать у антитерористичній операції в районах її проведення в тому числі надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також одиноким особам або членам сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення та членам сімей осіб, мобілізованих в Збройні Сили України - районний бюджет - 53,0  тис.грн.

- Надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особам, які брали та беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення, учасникам бойових дій в Афганістані та учасникам бойових дій Великої вітчизняної війни до Дня захисника України -  районний бюджет - 100,0 тис.грн.

 

Основні завдання  створення необхідних умов для переселенців

з тимчасово окупованих територій:

- забезпечення  ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб.

- забезпечення своєчасного призначення щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  

 - забезпечити надання соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам.

 

Основні завдання Пенсійного фонду :

-  забезпечення  в повному обсязі  своєчасності пенсійних виплат та соціальних стандартів життя;

-  підвищення якості послуг для платників та громадян похилого віку;

- збільшення  надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду.

-  створення централізованої системи призначення й виплати пенсій, що дасть змогу автоматизувати  й прискорити призначення пенсій, усунути вплив людського фактору на цей процес та можливість громадянам звертатися в Фонд незалежно від місця їх реєстрації.

 

Основні завдання підтримки сімї, дітей та молоді:

-  забезпечення першочерговим оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій;

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів, опікунів/піклувальників та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та в подальшому їх створення;

- забезпечення поставлення на квартирний облік  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сільських радах;

- забезпечення раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та профілактика раннього соціального сирітства;

- забезпечення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

 

Основні завдання енергозбереження:

      - реалізація заходів загальнодержавної програми з енергозбереження та обласної програми «Збережемо енергоресурси Полтавщини»;

     - контроль за дотриманням лімітної дисципліни споживання енергоносіїв бюджетними закладами району;

     - підвищення ефективності використання енергоресурсів, зменшення їх втрат;

     - заміна газових котлів на більш економні  в Дмитрівській, Машівській спеціалізованій школі та Ряськівському НВК;

     - заміна вікон на пластикові в Михайлівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Малонехворощанському  НВК,  Кошманівській та Ряськівській АЗПСМ;

     - Проведення робіт по утепленню приміщень закладів культури:

·        заміна 15 вікон в Кошманівському сільському будинку культури;

·        заміна 3 вікон в Абрамівському сільському клубі.

     - модернізація печі П601-1.2, УСК (ТЦСК);

     - впровадження резонатора магнітогідродинамічного типу МГДР-ПМЦ-СА в установці водопідготовки котельні (ТЦСК);

    - заміна ламп накалюваня на світлодіодні ліхтарі (ТОВ "Чиста криниця");  

 

Основні завдання охорони здоров’я :

Первинний рівень надання медичної допомоги :

- Забезпечити  лікарів  загальної практики сімейної медицини автоматизованим робочим місцем   Машівської, Михайлівської, Ряської  амбулаторії загальної практики – сімейної медицини   -  21,6 тис.грн

- придбання електрокардіографу для  Новотагамлицької та Андріївської

 амбулаторій загальної практики сімейної медицини  – 100,0 тис.грн.

 -  придбання стерилізаційного обладнання   для   Андріївської амбулаторії  Красногірського ФАПу – 60,0  тис.грн.

 -  збільшити видатки на  медикаменти  на одне відвідування в  Машівському Центрі первинної медико-санітарної допомоги  до  3,80  грн.   

 - придбання спеціального автранспорту для Селещинської амбулаторії ЗПСМ – 100  тис.грн.

 - проведення  ремонту Кошманівської амбулаторії ЗПСМ - 35,0 тис. грн.

 

Вторинний рівень надання медичної допомоги :

 

         - Збільшити видатки на  медикаменти  на одне відвідування в поліклініці ЦРЛ  до  4,00  грн.;  видатки на харчування  та медикаменти на одного хворого в стаціонарі  до 8,00 грн.   

         - Придбання дизельного генератора електроенергії 150,0 тис.грн.

         - Придбання  спеціального автотранспоррту  для Машівської ЦРЛ -200,0 тис.грн

 

Основні завдання освіти :

 

-   забезпечення виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі району на 2011-2016 роки;

-   продовження роботи з оптимізації мережі малочисельних загальноосвітніх навчальних закладів, створення освітніх округів та забезпечення підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів;

-   своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження нового Держстандарту початкової та загальної середньої освіти;

-   посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді.

-   підвищення рівня охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та поліпшення її якості;

-   підвищення відсотку охоплення оздоровленням дітей влітку 2016 року, порівняно з тими, які отримують відпочинкові послуги;

-   упровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів та установ освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період;

-   використання різних джерел фінансування установ та закладів освіти для зміцнення їх навчально-матеріальної бази.

 

Основні завдання культури:

-       розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури;

-       створення сприятливих умов для здійснення ефективної навчально – виховної роботи, розвитку інтересів і здібностей дітей.

-       розвиток у районі народного і самодіяльного мистецтва, музейної, бібліотечної справи;

-       надання можливості доступу через Інтернет до унікальних для селища послуг музеїв, бібліотек, тощо;

-       забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл.

Забезпечення сільських закладів культури:

-    придбання сценічного одягу та музичної апаратури для новоствореного колективу Сахнівщинського сільського будинку культури – 26,7 тис.грн.;

-  придбання акустичної системи в Сонячний сільський клуб - 13,5 тис.грн.;

-   придбання мультимедійного проектора в Кошманівський сільський будинок культури – 7,0 тис.грн.

-  Проведення робіт по заміні вікон в Кошманівському сільському будинку культури та Абрамівському сільському клубі.

-  Проведення поточних ремонтів закладів культури – 120,0 тис.грн.

 

Основні завдання фізичної культури та спорту:

-                     удосконалення форм залучення різних груп населення для регулярних та повних занять фізичною культурою і спортом;

-                     забезпечення будівництва та реконструкції сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання;

-                     удосконалення системи роботи ДЮСШ (дитячої юнацької спортивної школи).

 

Основні завдання  охорони навколишнього природного середовища :

- створення умов для належного зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

- зменшення забруднення річки Тагамлик шляхом її очищення;

 - впорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквідація стихійних звалищ відходів на території сільських рад;

реконструкція водонапірних веж с.Селещина та с.Сухоносівка;

будівництво водогонів  в смт Машівка;

боротьба із шкідниками лісу  на площі 350 га на території Машівського району;

        проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (Моніторингові спостереження за станом підземних вод навколо виробничих об'єктів ТЦСК та Машівського ореолу забруднення грунтових вод) (філія Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування»).

 

 Основні показники  соціально – економічного розвитку району на 2016 рік

Показник

Один.

виміру

2014р. звіт

2015р. очіку­ване

2016р. прог­­ноз

2016р.

у % до

2015р.

середньорічна чисельність наявного населення

осіб

19,8

19,7

19,6

99,5

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

575,9

605,1

615,4

101,7

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

162,7

79,1

92,1

х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

1044,1

1055,4

1069,1

101,3

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

522,8

559,3

568,4

101,6

у % до попереднього року

%

89,5

107,0

101,6

х

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

70,4

35,1

40,4

115,1

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

44,8

59,6

60,1

100,8

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

44,6

59,2

59,7

100,8

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

40,9

36,7

37,2

101,4

у % до попереднього року**

%

96,3

62,7

90,5

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

80,9

71,4

73,3

102,7

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

102,6

66,4

93,0

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

4044,9

3624,4

3739,8

103,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

1,8

1,8

1,9

105,6

у % до попереднього року

%

105,9

100,0

105,6

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

90,9

91,4

96,9

106,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

37

37

37

100,0

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3481

4550

4780

105,1

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

115,1

130,7

105,1

х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

140

140

145

103,6

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 


 

Основні показники соціально-економічного розвитку району

1.Виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2013 рік

2.Виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2014 рік

3.Виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2015 рік

 

Наверх ↑