Рішення про районний бюджет на 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

Шосте  скликання

Двадцять п’ята (позачергова) сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

28 січня 2014 року                                                                             №

                                                       

 Про районний бюджет на 2014 рік

 

            районна рада ВИРІШИЛА:

     1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі   71123,0 тис. грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 13410,4 тис. грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 651,1 тис. грн., коштів, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів в сумі 6316,6 тис. грн., додаткову дотацію з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах в сумі 68,5 тис. грн., та субвенції у сумі 25847,0 тис. грн. з державного бюджету.

     Обсяг доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 70285,7 тис.грн., спеціального фонду бюджету  837,3тис.грн (додаток 1);

     2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі    71123,0 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  70285,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 837,3 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

     Затвердити, з метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі та Концепції реформування місцевих бюджетів, розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними  розпорядниками коштів (додаток 3-1).

 

     3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного  бюджету у сумі  300,0 тис. грн.

           

     4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів ( додаток 4) на 2014 рік:

            - дотації вирівнювання сільським бюджетам району у сумі 1353,1 тис. грн.;

            - коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 6316,6 тис. грн.;

            -субвенції з загального фонду районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування у сумі 137,6 тис.грн.

            -субвенції з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі  501,9 тис.грн.  

      5.Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду відповідних бюджетів згідно із додатком 4  до цього рішення.

     Якщо за нормативами щоденних відрахувань сільським бюджетам не забезпечується отримання місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису районного бюджету, Управління державної казначейської служби у Машівському районі перераховує недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

      Якщо за нормативами щоденних відрахувань із селищного та сільських бюджетів не забезпечується отримання місячної суми вилучення до районного бюджету відповідно до розпису районного бюджету, Управління державної казначейської служби у Машівському районі перераховує недоотриману місячну суму вилучення до районного бюджету із загального фонду селищного та сільських бюджетів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

       6.Дозволити районній державній адміністрації протягом 2014 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради з послідуючим затвердженням на черговій сесії районної ради.

       7.Дозволити начальнику фінансового управління за погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

       8.Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі 27,0 тис.грн. та  надання кредитів з районного бюджету, у сумі 27,0 тис.грн. в 2014 році (додаток 5).

           

         9.Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 15,0 тис. грн.

 

      10.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

            оплата праці працівників бюджетних установ;

            нарахування на заробітну плату;

            придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

            забезпечення продуктами харчування;

            оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

            поточні трансферти населенню;

            поточні трансферти місцевим бюджетам;

           

      11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 85,0 тис.грн. (додаток 6).

      12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

   13.У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

   У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради.

   14.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.   

     15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

   16.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради, а організацію виконання покласти на фінансове управління Машівської райдержадміністрації.

           

           

Голова районної ради                                                 О.М.Бондаренко

Наверх ↑