Районний бюджет на 2016 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Р І Ш Е Н Н Я

27 січня 2016 року                                                                                       № 44

                                                      
Про районний бюджет на 2016 рік
(приведення у відповідність до Закону
України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»)

            Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України, районна рада ВИРІШИЛА:

         1. Привести рішення четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року № 233 «Про районний бюджет на 2016 рік» у відповідність до Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік» виклавши в такій редакції:
2. Визначити на 2016 рік:
-  доходи районного бюджету у сумі 138664,2тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 138223,4тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 440,8тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
-  видатки районного бюджету у сумі 138664,2тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 138223,4тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 440,8тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн. згідно з  додатком 3 до цього рішення;
- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 20,0тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  районного бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 до цього рішення.
 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного  бюджету у сумі 800,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.
 
5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 500,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1165,8 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.   

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 
13. Дозволити начальнику фінансового управління за погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

14. Дозволити районній державній адміністрації протягом 2016 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради з послідуючим затвердженням на черговій сесії районної ради.
 
15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради.

16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків.
 

 

 

Голова районної ради                                                                                    К.В.Ткаченко

Наверх ↑