Районний бюджет на 2015 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Шосте  скликання

Тридцять третя (позачергова) сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я

21 січня 2015 року                                                                                       № 363

                                                      
Про районний бюджет на 2015 рік

             районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:
-  доходи районного бюджету у сумі 89095,5тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 88750,9тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 344,6тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
-  видатки районного бюджету у сумі 89095,5тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 88700,9тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 394,6тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 30,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 30,0тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  районного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.
 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного  бюджету у сумі  300,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення. 
  
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 500,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 293,7тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.   

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.         

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 
15. Дозволити начальнику фінансового управління за погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

16. Дозволити районній державній адміністрації протягом 2015 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради з послідуючим затвердженням на черговій сесії районної ради.
 
17. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим з постійною депутатською комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків районної ради.

18. Додатки 1-7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району та податків.
 

Наверх ↑