Порядок звернення громадян

Версія для друкуВерсія для друку

П О Р Я Д О К
проведення особистого прийому громадян в
районній державній адміністрації

     1. Цей порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.
     2. Особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації проводиться згідно з затвердженим графіком в установлені дні з 8.00 до 12.00, в приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: смт. Машівка, вул.Леніна, 113.
    3. Головою райдержадміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
    4. Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує пред»явлення документів.
    5. Особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником голови та заступниками голови здійснюється за попереднім записом.
   6. Попередній запис на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації здійснюється секретарем керівника щоденно з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 ( у п»ятницю з 13.00 до 16.00 ) за адресою: смт. Машівка вул. Незалежності, 113, а також за телефоном 9-12-30.
   7. Інформація про порядок, графік особистого прийому керівництвом районної державної адміністрації публікуються у районній газеті  «Промінь» та розміщуються на стенді  в приміщенні районної  державної адміністрації.
   8. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації з»ясовується прізвище, ім.»я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому  встановленого зразка.
    Не допускається з»ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до  змісту звернення.
Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.
   9. В разі повторного звернення громадянина на особистий прийом  вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підборка.
Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику аргументоване роз’яснення згідно з чинним законодавством.
   10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами ( за бажанням останніх ).

   11. Посадова особа, яка  здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачами питань, може залучати до їх з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань , порушених у зверненні громадянина.
   12. Особи, визнані судом в установленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускається.
   13. У випадку, коли порушене громадянином питання не можливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення, заявник може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду .
   Подана громадянами на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.
    Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово.
    14. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни :
визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у загальному відділі райдержадміністрації  ( стаття 8 Закону України  «Про звернення громадян»);
стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень(стаття 8 Закону України «Про звернення громадян» );
які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих  державних органів ( стаття 16 Закону України «Про звернення громадян»);
звернення яких знаходяться у стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;
якщо питання, яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний працівник загального відділу надає роз’яснення щодо шляхів їх  вирішення по суті,  із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ куди в подальшому необхідно звернутися  заявникові;
при порушенні  терміну подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України «Про звернення громадян» )
при повторному звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства;
     15. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує:
позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України  «Мати – героїня», громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з віддалених сіл району;
своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.
     16. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, у межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:
задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;
відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення ;
прийняти письмову заяву чи скаргу ( якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки ) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.
     17. Діловодство за зверненнями громадян  на особистому прийомі проводиться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування , об’єднаннях  громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 ( із внесеними змінами).    

 

 

П О Р Я Д О К
проведення виїзних прийомів громадян керівництвом
районної державної адміністрації

     1. Голова районної державної адміністрації та його заступники здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення  громадян» ( із внесеними змінами ), Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
     2. Прийом проводиться згідно з розробленим графіком у визначені дні за місцем роботи, проживання або в приміщеннях сільських рад, про що громадяни повідомляються за 2-3 дні.
     3. Для оперативного розгляду пропозицій, заяв і скарг на виїзний прийом можуть залучатися начальники управлінь та відділів структурних підрозділів райдержадміністрації.
     4. За бажанням  заявників попередній запис на виїзний прийом здійснює відповідальна службова особа виконкому сільської ради.
      5. Громадяни в усній чи письмовій формі особисто або по телефону повідомляють відповідальному працівнику прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, суть пропозицій, заяви чи скарги. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства.
      6. Запису на виїзний прийом не підлягають громадяни :
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- які відмовилися повідомити інформацію, зазначену у п. 5 цього порядку;
- звернення яких знаходяться на розгляді і остаточне рішення по них ще не прийняте.
    7. Усі звернення громадян на виїзних прийомах реєструються і передаються наступного дня в загальний відділ райдержадміністрації для їх подальшої обробки та передачі їх на розгляд.
      8. Позачергово приймаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, Герої України та інваліди Великої Вітчизняної війни, а також ветерани війни та праці, інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС, багатодітні матері, одинокі матері та громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

Наверх ↑