Інвестиційний паспорт району

Версія для друкуВерсія для друку

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ПАСПОРТ 

МАШІВСЬКОГО  РАЙОНУ

( станом на 01.01.2016 року )
ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

АДМІНІСТРАЦІЯ  МАШІВСЬКОГО РАЙОНУ
Поштові реквізити: 39400, смт. Машівка, вул. Леніна, 113
Телефони:  (05364) 9-12-30
Факс : 9-12-46
Адреса електронної пошти: E-mail: 
mashivrda@poltava.ukrtel.net

Голова Машівської районної державної адміністрації 

Середа Юлія Костянтинівна
 тел.9-14-37, 9-10-45

Голова Машівської районної ради

Ткаченко Катерина Володимирівна

тел.9-10-07

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАШІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

ПЛОЩА

 

 

0,89 тис. кв. км, що складає 3,1 % від території області

 

 

Відстань до м. Полтава

 

 

30  км залізницею та 35  км шосейними дорогами

 

Кордони та адміністративно-територіальні одиниці

 

Межує з Новосанжарським, Полтавським, Чутівським, Карлівським районами Полтавської області, Красноградським районом Харківської області та Перещепинським районом Дніпропетровської області.

Міст районного значення                          -

Селищ                                                          1        

Сіл                                                               39 

Районів у місті                                             -

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення                                  19,6 тис. осіб

у тому числі:

міського                    3,8 тис. чол.,                     19,4 %

сільського               15,8 тис. чол.,                     80,6 %

Щільність населення на кв. км             22 жителі / кв. км

Народжуваність (на 1000 жителів)                    9,7 чол.

Смертність (на 1000 жителів)                            16,2 чол.

Природне скорочення населення

(на 1000 жителів)                                                 - 6,5 чол.

 

 

МІСЦЕВІ РАДИ

 

Всього місцевих Рад 16, в них депутатів         212

Районна                       1                                         26

Міські                          -                                           -

Районні у містах          -                                          -

Селищні                      1                                         22

Сільські                      15                                      190

Міські міст район-

ного значення             -                                          - 

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

У галузях економіки

 працює                                                                   4,0 тис. чол.

у сфері матеріального виробництва                     1,8

    з них:

у промисловості                                                     0,9

у сільському господарстві                                     0,8

у невиробничій сфері                                             2,2

 

Рівень безробіття                                                   -

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Кількість сільськогосподарських підприємств   17

фермерських  господарств                                          58

Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках,

включаючи підсобні господарства)                       71,8 тис. га

ріллі                                                                           70,3 тис. га

пасовищ                                                                       0,5 тис.  га

Структура сільськогосподарського виробництва

рослинництво                                                               96,8 %

тваринництво                                                                 3,2 %

Основні галузі рослинництва: вирощування зернових, сої,  соняшника.

Основні галузі тваринництва: свинарство, скотарство, птахівництво, вівчарство.

              

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Кількість промислових підприємств –           3 

юридичних осіб                                                     3

Обсяг реалізованої промислової

продукції (робіт, послуг)                        1119,8       млн. грн

Основні види промислової діяльності: переробка газу та газового конденсату, виготовлення форменого одягу, поліграфічна діяльність.

 

 

ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК

 

Транспортна мережа загального користування

Експлуатаційна довжина:

- залізничних колій                                                 48  км

- тролейбусних ліній                                               -

- загальна протяжність доріг                                  626,3  км

 - кількість мостових споруд                                  16

 - довжина мостових споруд                                  0,314  км

 - мережа доріг загального користування             232,7  км

 - дороги відомчого підпорядкування                   393,6  км

    в т.ч.  ґрунтові                                                     189,1  км

 - доріг відомчого підпорядкування

        у сільській місцевості                                      337,73  км

Зв¢язок загального користування:

  Забезпеченість населення основними домашніми

  телефонними апаратами на 100 сімей                   19 шт.

  В місті                                                                     540  шт.

  В сільській місцевості                                           881  шт.

 

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

 

Мережа підприємств :

магазини  147 одиниць, їхня торгова площа – 6240 м2,  забезпеченість торговою площею в розрахунку на 10 тис. чол. 3184  м2

Ресторани, кафе, їдальні                                     7 одиниць,

у них  посадкових місць                                   910

забезпеченість посадковими місцями в розрахунку на 10 тис. чол.                                                                     464  місць

 

ОСВІТА

 

Навчальні заклади:

- вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівня акредитації             -          

 - навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (технікуми,       училища, коледжі)                                                                -

 - недержавні структурні підрозділи                                   -

 - професійно-технічні навчальні заклади                          -

 - загальноосвітні навчальні заклади                                   16

    у тому числі:

 - недержавні                                                                          -

 - дошкільні заклади                                                              14

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Лікарські медичні заклади - всього                              24

у тому числі:

 - лікарняних закладів (ФАПи)                                          12

-  лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів

(ЦРЛ, ЦПМСД, 10 амбулаторій ЗПСМ)                           12

- диспансерів                                                                          -

- станцій швидкої допомоги                                                 -

- стоматологічних поліклінік                                               -

 

 

КУЛЬТУРА

 

Театри                                                                                    -

Будинки культури, клуби                                                   21

Пам¢ятники історії і культури                                            46

Музеї                                                                                       2

Бібліотеки                                                                             21

 

 

Наверх ↑