Інформація щодо змін до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація

щодо змін до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

 14 березня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка передбачає внесення змін до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, затвердженого постановою Кабміну від 05.04.2012 № 321.

 Прийняття вищезазначеного нормативного акту передбачає:

 • підбір для особи засобу реабілітації за допомогою електронного каталогу;
 • за бажанням особи, отримання нею компенсації за деякі засоби реабілітації;
 • встановлення чіткого терміну отримання засобу реабілітації;
 • запровадження оплати підприємству, «за фактом»;
 • зміну порядку перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю.

 Одночасно, значно змінюється механізм замовлення технічних та інших засобів реабілітації. Зокрема, визначено три шляхи забезпечення ТЗР:шляхом укладання договору (трьох- чи двостороннього) та шляхом виплати компенсації.

 

Поетапний механізм забезпечення осіб ТЗР шляхом укладення трьохстороннього договору

(забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними нижніх кінцівок, кріслами колісними):

 1. Особа або її законний представник звертається до управління із заявою та документами, передбаченими пунктом 15 Порядку забезпечення ТЗР.

Особа має право: подати документи поштою та стати на облік за місцем проживання/перебування, із виїздом до неї представників управління

 2. Управління:

 • на основі отриманої заяви та документів, формує особову справу
 • заповнює картку забезпечення особи
 • вносить персональні дані особи до ЦБІ
 • формує направлення у ЦБІ та видає особі оригінал у одному примірнику (або надсилає їй поштою). У разі повторного забезпечення – інформує особу про завершення строку експлуатації за 2 міс. до закінчення строку та надає (надсилає) особі оригінал направлення

 3. Управління:

- ознайомлює особу із переліком підприємств та електронним каталогом ТЗР

- на основі письмових даних, отриманих від особи щодо обраного нею підприємства, протягом 3-х роб. днів повідомляє підприємство про такий вибір, про що робиться відмітка у ЦБІ

 4. Підприємство:

 • протягом 20 роб. днів надає управлінню згоду або відмову на забезпечення особи ТЗР, про що робиться відмітка у ЦБІ
 • інформує особу (у разі потреби) про дату та спосіб огляду

 5. У разі надання підприємством згоди: управління готує трьохсторонній договір

    У разі надання підприємством обґрунтованої відмовиуправління повідомляє особу і пропонує обрати інше підприємство

 6. У разі, якщо замовлення передбачає прибуття особи до підприємства: (при замовленні протезів, ортезів шарнірних на нижні кінцівки) Підприємство направляє протягом 3-ох роб. днів до управління договір у трьох примірниках (з підписами особи та керівника підприємства)

     У разі, якщо замовлення не передбачає прибуття особи до підприємства(при замовленні крісла колісного) управління направляє підприємству договір у трьох примірниках (з підписом особи). Підприємство підписані примірники повертає управлінню

 7. Управління: підписані примірники договору, отримані від підприємства, направляє сторонам договору протягом 5-ти роб. днів

 8. Підприємство:

 • забезпечує особу ТЗР не пізніше 40-ка роб. днів з моменту укладення договору
 • робить відмітку у ЦБІ про дату забезпечення особи ТЗР
 • направляє управлінню три примірники акту приймання-передачі робіт (підписані особою та керівником підприємства) та рахунок на оплату

 9. Управління:

 • направляє підписані акти приймання-передачі робіт сторонам договору
 • доповнює особову справу копією договору, актом приймання-передачі робіт
 • вносить відомості про видачу до картки забезпечення
 • перераховує підприємству бюджетні кошти

 Одночасно, ФСЗІ (територіальне відділення): перераховує кошти УСЗН для оплати підприємствам на основі даних ЦБІ вартості виданих виробів

 

 

 

 

 

Поетапний механізм забезпечення осіб ТЗР шляхом укладення

двостороннього договору

(забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірними нижніх кінцівок, крісел колісних), післягарантійний ремонт, надання реабілітаційних послуг):

 1. Особа або її законний представник звертається до управління із заявою та документами, передбаченими пунктом 15 Порядку забезпечення ТЗР.

Особа має право: подати документи поштою та стати на облік за місцем проживання/перебування, із виїздом до неї представників управління

 2. Управління:

 • на основі отриманої заяви та документів, формує особову справу
 • заповнює картку забезпечення особи
 • вносить персональні дані особи до ЦБІ
 • формує направлення у ЦБІ та видає особі оригінал у одному примірнику (або надсилає їй поштою). У разі повторного забезпечення – інформує особу про завершення строку експлуатації за 2 міс. до закінчення строку та надає (надсилає) особі оригінал направлення

 3. Управління:

- ознайомлює особу із переліком підприємств та електронним каталогом ТЗР

- на основі письмових даних, отриманих від особи щодо обраного нею підприємства, повідомляє підприємство про такий вибір

 4. Управління:

готує двохсторонній договір. Направляє підприємству  два примірники договоруОформлення замовлення на ТЗР проводиться в управлінні (крім протезно-ортопедичних засобів) 

 5. Підприємство:

оформлення замовлення на протезно-ортопедичні вироби проводиться на підприємстві. Підписані примірники договору направляє управлінню

 6Управління:

один з підписаних примірників договору направляє підприємству 

 7. Підприємство:

 • забезпечує особу ТЗР
 • робить відмітку у ЦБІ про дату забезпечення особи ТЗР

- направляє УСЗН два примірники акту приймання-передачі робіт (підписані керівником підприємства) та рахунок на оплату

 8. Управління:

 • направляє підписані акти приймання-передачі робіт сторонам договору
 • доповнює особову справу копією договору, актом приймання-передачі робіт
 • вносить відомості про видачу до картки забезпечення
 • перераховує підприємству бюджетні кошти

Одночасно, ФСЗІ (територіальне відділення): перераховує кошти управлінню для оплати підприємствам на основі даних ЦБІ вартості виданих виробів

  

Механізм забезпечення осіб ТЗР  шляхом виплати компенсації

(палиці, милиці, ходунки, мотузкові сходи, кошики для перенесення, годинники, аудіоплеєри, диктофони, мобільні телефони для письмового спілкування, компресійні рукава, протези молочної залози та ліфи для їх кріплення;

електроскутери, ліжка, мобільні телефони, планшети):

 Особа з інвалідністю надає в міськ(рай)управління фіскальний чек, який підтверджує придбання виробу у підприємства, що відповідають кваліфікаційним вимогам (п. 52 пост. 321); у разі придбання спеціального засобу для орієнтування, спілкування та обміну інформацією компенсація здійснюється на підставі  фіскального чеку;

1.     Виплата компенсації за технічні та інші засоби реабілітації здійснюються на підставі фіскального чеку, що підтверджує придбання виробів, передбачених у Додатку 2 до постанови, за фактичною вартістю виробу, у розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики;

2.     Після надходження фіскального чеку та заяви на виплату компенсації  від особи, управління протягом 14 робочих днів приймає рішення про виплату компенсації та/або відшкодування витрат в розмірі не вище граничної ціни засобу;

3.     Управління направляють протягом 5 робочих днів, з моменту надходження заяви, в сканованому вигляді з наступним письмовим підтвердженням сформовані та скріплені підписом і печаткою списки до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

4.      Центр проводить нарахування компенсації та виготовляє виплатні документи по мірі надходження документів;

5.      Органи соціального захисту населення здійснюють реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України;

 6.Органи соціального захисту населення на підставі виплатних документів проводять зарахування компенсації на рахунки отримувачів грошової компенсації.

 

Наверх ↑