Функціональні повноваження

Версія для друкуВерсія для друку

Функціональні повноваження заступника
голови районної державної адміністрації

     Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної і районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення, у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, преси, міжнаціональних, міжконфесійних відносин, з питань міграції населення, поновлення прав реабілітованих.
    Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.
  Координує розробку та організацію виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та використання трудових ресурсів.
     Контролює проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих, як безробітні.
Контролює організацію соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх  форм власності, якісного проведення атестації робочих місць.
    Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).
  Координує роботу щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей - сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та підтримки з боку держави.
  Контролює виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.
   Контролює діяльність відповідних служб щодо організації, правильного і своєчасного призначення і виплати пенсій, цільової грошової допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами,які за станом здоров’я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.
  Контролює розробку і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально-незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.
    Координує роботу щодо працевлаштування інвалідів.
    Контролює організацію надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.
   У галузі освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту вживає заходів щодо збереження мережі цих закладів та розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.
  Координує виконання програм щодо обов’язковості повної загально середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури, спорту, туризму, їх матеріально – фінансовим забезпеченням.
  Вживає заходів  щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури    збереження та використання культурних цінностей.
    Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.
  Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенню умов життя багатодітних сімей.
   Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.
    Вживає заходів щодо сприяння в роботі творчих спілок, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем.
   Координує роботу щодо організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання за дотриманням законодавства про державну таємницю та інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування.
    Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.
   Контролює виконання законодавства щодо національних меншин і міграції населення, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.
  Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортизації.
    Розглядає звернення та пропозиції політичних партій, громадських та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.
    Координує організацію :
- взаємодію органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними об’єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток регіону та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;
- роз’яснення та інформаційно-пропагандистського забезпечення процесу впровадження Конституції України, курсу реформ Президента України;
- діяльності системи інформування населення про основні напрями державної політики;
- контрпропагандистської діяльності, спрямованої на нейтралізацію психологічного впливу деструктивних політичних сил;
- оперативного інформування обласної державної адміністрації з найбільш актуальних питань життя району;
- підготовки та відзначення державних і професійних свят (за профілем);
- об’єктивного висвітлення діяльності органів влади на місцях;
- вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень.

Наверх ↑