Функціональні повноваження

Версія для друкуВерсія для друку

Функціональні повноваження керівника апарату
районної державної адміністрації

    Керівник апарату здійснює і забезпечує діяльність апарату районної державної адміністрації, його правове, організаційне та інше забезпечення.

Керівник апарату:
    Здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, забезпечує перевірку всіх проектів розпорядчих документів з метою виявлення відповідності із вимогами діючого законодавства.
   Здійснює організаційне забезпечення роботи райдержадміністрації, здійснює перспективне і поточне планування роботи райдержадміністрації, забезпечує підготовку організаційних заходів у голови райдержадміністрації.
    Здійснює підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів  для голови райдержадміністрації.
    Забезпечує своєчасне і повне інформування інших органів виконавчої влади щодо стану законодавчих та нормативних актів, виконання комплексних програм, заходів на території району.
   Забезпечує зв’язки райдержадміністрації з громадськістю,  спілкування голови райдержадміністрації із засобами масової інформації, населенням, органами місцевого самоврядування.
     Відповідає за організацію роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації.
   Здійснює контроль за організацією роботи із зверненнями громадян та проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати – Героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв  України в структурних підрозділах районної державної адміністрації та підприємствах, установах, організаціях, які розташовані на території району.
   Бере участь та забезпечує   роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації згідно Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
    Відповідає за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації.
Забезпечує систематичні перевірки виконання законодавчих актів та розпоряджень голови райдержадміністрації в районі.
Забезпечує взаємодію голови райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, в тому числі участь голови райдержадміністрації в роботі районної ради.
   Здійснює надання методичної допомоги та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування у виконанні ними делегованих повноважень.
   Забезпечує підготовку матеріалів  для  розгляду головою районної державної адміністрації.
   Підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації
   Організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців та контроль стану їх виконання.
   Забезпечує раціональне ведення діловодства, відповідає за його стан.
   Забезпечує своєчасне і повне формування архіву та його утримання і використання.
   Відповідає за стан обліку і звітності в райдержадміністрації.
   Забезпечує контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу».
  Організовує навчання апарату, відділів, проведення єдиних днів інформування в районі, інформування населення з метою роз’яснення державної політики в галузі економіки, соціальних питань, міжнародних відносин.
   Забезпечує співробітництво з партіями, громадськими організаціями, релігійними общинами.
   Здійснює заходи щодо правового інформування населення.
Керівник апарату керує роботою :
- відділу організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;
- загального відділу апарату райдержадміністрації;
- відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
- юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
- архівного сектору райдержадміністрації;
- головного спеціаліста юридичного відділу апарату райдержадміністрації, який веде питання взаємодії з правоохоронними органами та оборонної, мобілізаційної роботи;
- головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відповідального за питання внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації;
- відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.
  Забезпечує організацію роботи комісії по перегляду нормативно – правових актів на відповідність Конституції України, чинному законодавству України, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
 

Наверх ↑