Довідкова інформація

Версія для друкуВерсія для друку

 

Апарат районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

9-12-46

Самойленко
Олена Павлівна

Начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації

9-15-01

Мельничук
Зоя Григорівна

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

9-15-01

Каблучко

Аліна Миколаївна

Головний спеціаліст  апарату  райдержадміністрації (оборонна та мобілізаційна
робота, правоохоронні органи, РСО)

9-12-30

Охріменко
Віктор Григорович

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

9-13-35

Шмиголь Тетяна Олексіївна

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

9-13-29

Шарко
Алла Олексіївна

Начальник відділу фінансово- господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

9-13-35

Ніколенко
Людмила Петрівна

 

-   Фінансове управління райдержадміністрації:

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 149

тел./.факс

9-12-81

е-mail  

mash_finvid@adm-pl.gov.ua

начальник

Кобець Алла Михайлівна

 

Основними завданнями діяльності відділу є:

-           забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

-         складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання на розгляд районної державної адміністрації;

-         підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району;

-         здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

 

 

-         Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації :

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 112-б

тел./.факс

9-12-09, 9-15-43

е-mail  

mash_upszn@adm-pl.gov.ua

начальник

Фисуненко Ірина Валентинівна

 

     Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення:

-         забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

-         забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці;

-         призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

-         організація соціального обслуговування населення;

-         забезпечення доступності громадян до соціальних послуг, відповідно до законодавства України;

-         забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

-         забезпечення інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями;

-         видача відповідних посвідчень категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

-         організація в межах своєї компетенції роботи з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

-         організація санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації:

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 111

тел./.факс

9-14-75

е-mail  

mash_osvita@adm-pl.gov.ua

начальник

Сергієнко Євген Володимирович

 

Основними завданнями діяльності  відділу є:

- забезпечує реалізацію на відповідній території державної політики з питань освіти, сімї, молоді, фізичної культури та спорту;

- забезпечує надання повної загальної середньої освіти;

- здійснює контроль за діяльністю закладів освіти;

- здійснює і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верст населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя.

 

 - Сектор культури райдержадміністрації:

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 109

тел./.факс

9-14-83

е-mail  

mash_kultura@adm-pl.gov.ua

завідувач

Ніколенко Лариса Олександрівна

 

Основними завданнями діяльності сектору є :

1)    реалізація державної політики у сфері культури, з питань охорони культурної спадщини на території району;

2)    забезпечення:

-         вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

-         доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

-         координації діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях культури, охорони культурної спадщини;

3)    сприяння:

-         відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

-         захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

4)    участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5)    створює умови для розвитку:

-         усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

-         соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

6)    сприяє:

-         формуванню репертуару клубних закладів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереженню культурної спадщини;

-         централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

-         збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

-         соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;

7)    бере участь:

-         у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;

-         реалізації регіональних проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини;

-         організації та проведенні виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

8)    надає організаційно-методичну допомогу установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;

9)    здійснює:

-         координацію діяльності установ у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації;

-         заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини;

10)     забезпечує:

-         доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

-         захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

-         дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11)     організовує:

-         розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

-         проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

-         надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури та охорони культурної спадщини;

 

  - Служба у справах дітей

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 111

тел./.факс

9-10-48

е-mail  

mash_ssd@adm-pl.gov.ua

начальник

Пасхалова Олена Михайлівна

 

Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім’ї, що включає: 

-         захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-         запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

-         профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

-         оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-         підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

-         поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

-         протидію торгівлі людьми;

-         попередження насильства в сім’ї;

-         забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

-         протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

-         підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї;

-         виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

-         координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім’ї;
 

 

-               Архівний відділ райдержадміністрації:

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 111

тел./.факс

9-12-72

е-mail  

-

начальник

Жуковська Ірина Петрівна

 

 

Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

-        організовує виконання Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України наказів   Державної архівної служби України, розпоряджень голови Полтавської обласної та Машівської районної держадміністрації, рішень Полтавської обласної та Машівської районної ради, наказів директора державного архіву Полтавської області;

-         забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

-         надає адміністративні послуги;

-         здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

-         бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Машівського району;

-         бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

-         розробляє проекти розпоряджень голови Машівської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

-         бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

-         бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Машівської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

-         бере участь у підготовці звітів голови Машівської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Машівської районної ради;

-         готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Машівської районної державної адміністрації;

-         забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

-         розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

-         опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

-         постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

-         контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

-         виконує інші функції,що випливають з покладених на сектор завдань.

 

- Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації:

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 111

тел./.факс

9-12-72

е-mail  

-

завідувач

Лопатіна Наталія Яківна

 

Основні завдання сектору

-         Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва на території району;

-         Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

-         Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району.

-         забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства

-         Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

 

- Районний Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді :

адреса

смт. Машівка, вул.  Незалежності, 111

тел./.факс

9-10-80

е-mail  

-

директор

Скриль Юлія Миколаївна

 

Машівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями районного  Центру є:

-         проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

-          виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-         здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій,                                                  

-         психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

-         проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

-         забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

  1.  
 
 
    1.  
Наверх ↑