Бланк анкети споживача послуг

Версія для друкуВерсія для друку

АНКЕТА
опитування суб’єктів господарювання щодо якості обслуговування в дозвільному центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарськоїдіяльності тощо (анонімний режим опитування)
(вказати місто/район_________________________________________________________)

1. Зазначте види послуг, які Ви отримували в приміщенні ДЦ
(зазначати всі можливі варіанти)
□ консультування
□ отримання бланків для заповнення
□ отримання допомоги при заповненні заяв
□ здача документів
□ отримання документів дозвільного характеру
□ інше (зазначити)

2. Який документ дозвільного характеру ви отримували в ДЦ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Які джерела інформації щодо отримання документа дозвільного
характеру Ви використовували ?
□ Веб сторінка в мережі Інтернет
□ Інформаційні стенди в приміщенні ДЦ
□ Інформаційні стенди дозвільних органів
□ ЗМІ
□ Інше (зазначити)

4. Скільки разів Вам доводилося звертатися до ДЦ при отриманні
дозвільного документу?
□ два рази, при здачі та отриманні пакету документів
□ три рази
□ чотири рази
□ більше

5. Чи доводилося звертатися в дозвільні органи поза ЄДЦ після
звернення до ЄДЦ?
□ ТАК □ НІ

6. Чи стикалися Ви з випадками порушення термінів підготовки та
видачі документів дозвільного характеру в ДЦ?
□ ТАК □ НІ

7. Якщо «ТАК», то зазначте дозвільні органи, що їх припускались,
та документи дозвільного характеру, що видавались,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Оцініть доступність послуг Дозвільного центру за 5-ти бальною
шкалою
(1 – найнижчий бал, 5 – найвищий)
Показник 1 2 3 4 5
Доступність та зручність місця розташування ДЦ
Організація роботи по прийому відвідувачів
(черги)
Просторість приміщення
Облаштованість приміщення для відвідувачів
(столи, стільці)
Обсяг інформації про ДЦ, представлений в ДЦ
Наявність інформаційних вивісок про
функціонування ДЦ при вході до будинку
(приміщення)
Наявність вивісок про графік роботи
Наявність стендів з інформацією та бланками для
відвідувачів
Актуальність інформації на стендах
(відповідність існуючим процедурам)
Наявність книги відгуків/пропозицій

9. Чи задоволені Ви роботою ДЦ?
□ ТАК □ НІ □ Важко сказати

10. Чи задоволені Ви роботою адміністратора?
□ ТАК □ НІ □ Важко сказати

11. Чи є достатньою інформація на стендах ДЦ?
□ ТАК □ НІ

12. Чи влаштовує Вас графік роботи ДЦ?
□ ТАК □ НІ

13. Чи існують на Вашу думку, проблеми, що заважають ефективній
роботі ДЦ?
□ ТАК □ НІ □ Не помічав (-ла)

14. Що, на Вашу думку, заважає ефективному (своєчасному/в
повному обсязі) здійсненню дозвільних процедур та/або заважає
суб’єктам господарювання при отриманні документів дозвільного
характеру? Оцініть за 5-ти бальною шкалою кожне твердження в порядку
зростання (1 – найнижчий бал, 5 – найвищий)
Чинник 1 2 3 4 5

Невиконання працівниками дозвільних органів
вимог нормативно-правових актів, що стосуються
здійснення дозвільних процедур                             _________________

Необхідність неодноразових звернень в дозвільні
органи для вирішення (прискорення вирішення)
питання                                                                       _________________

Свідоме затягування дозвільних процедур
дозвільними органами                                              _________________

Неможливість відстеження процесу проходження
поданих документів                                                 _________________

Інше                                                                           _________________

15. Зауваження до організації роботи ДЦ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

16. На Вашу думку, на скільки поширена корупція в системі
отримання документів дозвільного характеру через ДЦ?
□ Зовсім не поширена □ Радше не поширена
□ Радше поширена □ Не знаю/важко сказати

17. Ваші загальні коментарі щодо роботи дозвільного центру (за
бажанням)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕСПОНДЕНТА
18. Правовий статус
□ юридична особа □ фізична особа

19. Вид діяльності
□ торгівля □ будівництво □ громадське харчування ресторанне
господарство
□ послуги □ виробництво □ інше

20. Кількість працівників
□ одноособово □ до 10 осіб □ від 11 до 50 осіб
□ від 51 до 100 осіб □ більше 100 осіб
 

Наверх ↑