111

АПАРАТНА НАРАДА

Версія для друкуВерсія для друку

10 вересня 2018 року виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Човновий Віталій Сергійович  провів апаратну нараду за участю начальників та працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників установ та організацій району.

У ході наради було розглянуто два питання.

1.Про здійснення заходів із психологічної, соціальної та професійної адаптації учасників антитеростичної операції.

2.Про стан фінансування бюджетних установ.

           З першого питання інформувала  присутніх Фисуненко Ірина Валентинівна, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації. За її інформацією до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги  на теперішній час по Машівському району внесено інформацію про 201  особу учасників бойових дій з числа  учасників  АТО ( в т.ч. 4 інваліда війни).

            Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).

Згідно паспорту бюджетної програми  «Заходи соціальної та професійної адаптації учасників АТО (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)» в 2018 році на реалізацію даної програми було передбачено  кошти в сумі 18,7 тис.грн. ,використано 15,1 тис.грн.

В  2018 році виявили бажання пройти професійну адаптацію 3 учасники АТО за професією водій автотранспортних засобів категорії «С» . Управлінням соціального захисту населення на професійне перенавчання направлено 3  учасники АТО за професією водій автотранспортних засобів категорії «С»  та  отримали посвідчення водія автотранспортних засобів категорії «С» .

Організація санаторно-курортного лікування  здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 01.03.2017 року № 110 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів України від 22 лютого  2006 р.  № 187 і від 31 березня  2015 р. № 200.Учасники АТО  самостійно обирають санаторій для оздоровлення, після цього  управлінням соціального захисту населення перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги. При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначається  щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. В 2018 році гранична вартість путівки  за надання послуг із санаторно-курортного лікування  учасникам бойових дій та учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, постраждалим  учасникам Революції Гідності становить 8186,0 грн.

На  обліку  для забезпечення  санаторно-курортним лікуванням в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 23 учасники бойових дій з числа учасників АТО. На даний час на  оздоровлення  направлено 5  учасників бойових дій,а саме до:

-Санаторій «Орізонт» – 1 особа;

-Військовий санаторій «Хмільник» – 2 особи;

-Санаторій «Кирилівка» -1 особа;

-Санаторій ім.Пирогова -1 особа.

До кінця року  буде направлено ще 2  особи:

-Санаторій ім.Горького- 1 особа;

-Військовий санаторій «Хмільник»  – 1 особа;

Для відшкодування вартості послуг  передбачено кошти в сумі  57213,36 грн.

Також, Постановою від 27.12.2017 № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» затверджено  Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Документом затверджено механізм організації проведення зазначеної реабілітації структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки. Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1)психологічна діагностика – оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2)психологічна просвіта та інформування – інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

3)психологічне консультування – комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури;

4)психологічна підтримка і супроводження – система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

5)психотерапія – використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

6)групова робота – проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій.

Послуги з психологічної реабілітації надаватимуться окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

Психологічна реабілітація учасника антитерористичної операції може проводитись із залученням членів його сім’ї, а також інших осіб (з урахуванням інтересів і потреб такого учасника та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять військову службу.

Форму, вид та обсяг психологічної реабілітації обирає отримувач послуг або його законний представник.

На даний час виявили бажання отримати послуги психологічної реабілітації 2 учасники АТО. Наказом Міністерства соціальної політики України від 26.04.2018 року № 591 « Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності у 2018 році» граничну вартість послуг із психологічної реабілітації, наданих в умовах стаціонару, за одну добу (ліжко-день) для однієї особи з числа учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, які мають статус учасник бойових дій, учасник війни, постраждалий учасник Революції Гідності – встановлено в сумі 451,7 грн з податком на додану вартість.

Забезпечення  соціальних гарантій  учасникам АТО є одним з пріоритетних напрямків роботи управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації.

По другому питанню інформував присутніх начальник фінансового управління райдержадміністрації Хоменко Василь Петрович. За його словами, Районний бюджет  по надходженню доходів без урахування  трансфертів за січень-серпень 2018 року виконано на 100,4% і при  уточненому плані  31,96 млн. грн. фактично надійшло 32,08 млн. грн., або більше на 0,12 млн. грн. З урахуванням міжбюджетних трансфертів районний бюджет виконано на 98,0% і при уточненому плані 160,4 млн.грн. фактично надійшло 157,3 млн.грн. і недовиконання 3,1млн.грн. Бюджет Машівського району по надходженню доходів без урахування трансфертів за 8 місяців 2018 року виконано в цілому на 104,6% і при уточненому плані 44,9 млн.грн. фактично надійшло 46,9 млн.грн., або більше на 2,0 млн.грн., а з урахуванням трансфертів, тобто субвенцій, дотацій з державного та місцевих бюджетів на пільги та субсидії, виплат на дітей, інвалідів і інші виплати на 99,3% і при уточненому плані 173,5 млн.грн. надійшло 172,3 млн.грн., що менше плану на 1,2 млн.грн. По 6-ти сільських бюджетах ПДФО і рентна плата від яких надходить до районного бюджету, виконання складає від 103,2% по Старицьківському  до  120,4% по Базилівщинському і лише по Дмитрівському стовідсоткового виконання не досягнуто, а виконання склало 93,9% і недопоступило 57,3 тис.грн. По решті бюджетів перевиконання склало по Абрамівському 167,8 тис.грн., Базилівщинському 1478,2 тис.грн.,  Кошманівському 283,1 тис.грн., Сахнівщинському 45,4 тис.грн., Старицьківському 28,4 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району за січень-серпень 2018 року виконана в цілому на 85,4 відсотків і при  уточненому плані 177,5 млн.грн. виконання склало 151,5 млн.грн., а районного бюджету в цілому на 85,9 % і при уточненому плані 165,5 млн.грн. виконання склало 142,1 млн.грн.

По району по державному управлінню, тобто по радах без об’єднаних територіальних громад при плані  8,2 млн.грн.  виконання склало 6,7 млн.грн., що становить 82,4%; а по районному бюджету при плані 2,5 млн.грн. виконання склало 2,0 млн.грн., що становить 80,0%; по освіті при плані 58,7 млн.грн. виконання склало 47,7 млн.грн., що становить 81,3%; по установах охорони здоров’я при плані 21,3 млн.грн. виконання склало 18,8 млн.грн., що становить 88,1%; по соціальному  захисту при плані 64,7 млн.грн. виконання склало 60,6 млн.грн., що становить 93,7%; а по районному бюджету при плані 63,9 млн.грн. виконання склало 60,0 млн.грн., що становить 93,8%; по установах культури при плані 10,4 млн.грн. виконання склало 6,6 млн.грн., що становить 63,3%; по фізичній культурі і спорту при плані 725,9 тис.грн. виконання склало 581,0 тис.грн., що становить 80,0%; по житлово-комунальному господарству при плані 1,7 млн.грн. виконання склало 1,1 млн.грн., що становить 65,4%;

По спеціальному фонду, тобто в основному по капітальних видатках по району без об’єднаних громад виконання становить 54,1% і при плані 18,3 млн.грн. виконання становить 9,9 млн.грн., в тім числі по державному управлінню при плані 541,0 тис.грн. виконання 489,0 тис.грн., або 90,4%; по освіті план 3455,9 тис.грн. виконання  1352,1 тис.грн., або 39,1%; по охороні здоров’я план 2002,3 тис.грн. виконання 1940,3 тис.грн., або 96,9% ; соціальному захисту при плані 1215,0 тис.грн. виконання 1210,0 тис.грн., або 99,6 %; культурі план 1454,8 тис.грн. виконання 282,8 тис.грн., або 19,4%; фізичній культурі  і спорту план  230,0 тис.грн. виконання 228,2 тис.грн., або 99,2%; по транспорту, зв’язку, сільському господарству, будівництву, ремонту доріг при плані  7812,3 тис.грн. виконання 3152,2 тис.грн., або 40,3%.

В зв’язку з наявністю залишків коштів на початок року в сумі 7,1 млн.грн., надходження субвенцій з Державного бюджету на загальноосвітні заклади і установи медицини, а також надходженню субвенцій з  Михайлівської і Машівської об’єднаних територіальних громад, так як  з 1 січня 2018 року ПДФО надходить до ОТГ,  а бюджетні установи, за  виключенням закладів культури по Михайлівській ОТГ фінансувалися по серпень включно з районного бюджету, фінансування бюджетних установ з районного бюджету проводилося своєчасно у відповідності з кошторисними призначеннями та заявками установ і заборгованості по захищених статтях видатків станом на 1 вересня 2018 року допущено не було.

За результатами апаратної наради були дані відповідні доручення.

 

 

    

 

Наверх ↑